Η εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Ημερομηνία Ενέργεια
19/04/2007 Απόφαση ΕΕΤΤ
15/12/2006 Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διαβούλευση