Χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Ημερομηνία Ενέργεια
Εξειδίκευση μέτρων
21/01/2013 Απόφαση ΕΕΤΤ
Διαβούλευση