Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS, με χρήση 5ψήφιων αριθμών

Υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης μέσω SMS, με χρήση 5ψήφιων αριθμών