english version ελληνική έκδοση    rss feed


Οι τηλεπικοινωνιακοί παρόχοι που απάντησαν αναφορικά  με την επιστολή της ΕΕΤΤ αρ. πρωτ 48741/Φ300/11-12-2014  σχετικά με τη Διαβούλευση RUO δυνάμει της ΑΠ ΕΕΤΤ 707/11/13-2-2014 είναι οι ακόλουθοι:

1.     Hellas Online A.E.
2.     On Telecoms S.A.
3.     Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε.