english version ελληνική έκδοση    rss feed


Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διεξάγεται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους  Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind) στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008. Με την παρούσα δημόσια διαβούλευση,  η ΕΕΤΤ παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind).

Ειδικότερα,  η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008 ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους  Δικτύου Κινητής  η οποία θα διαρκέσει από την 19 η Απριλίου 2011 έως και την 31 η Μαΐου 2011.

Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ δημοσιεύει το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού (κείμενο διαβούλευσης), όπου παρουσιάζονται οι προτάσεις της ΕΕΤΤ σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της εν λόγω υποχρέωσης η οποία έχει επιβληθεί στους τρεις Παρόχους  Δικτύου Κινητής  σχετικά με το χονδρικό τερματισμό κλήσεων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η ΕΕΤΤ (και για την οποία εφαρμόζεται ο Κανονισμός Διαβουλεύσεων, ΑΠ ΕΕΤΤ 375/10/2006), η ΕΕΤΤ καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλλουν τις όποιες παρατηρήσεις τους κάνοντας σαφή αναφορά στα σχετικά σημεία του κειμένου της δημόσιας διαβούλευσης. Επίσης, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να απαντήσουν στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 του εν λόγω κειμένου.

Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 31 η Μαΐου 2011 και ώρα 15:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό σχετικό Παράρτημα με την επισήμανση «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ», προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

«Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την εφαρμογή της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού από τους τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (Cosmote, Vodafone, Wind) στο πλαίσιο της ΑΠ ΕΕΤΤ 498/046/2008.»

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στην διεύθυνση της ΕΕΤΤ και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mobile_accounting_separation@eett.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: mobile_accounting_separation@eett.gr.

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.