english version ελληνική έκδοση    rss feed


          Μαρούσι 18/12/2006

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Κανονισμού Μεταβίβασης Μέρους των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Η παρούσα διαβούλευση αφορά το κανονιστικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση μέρους των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων. Σύμφωνα με το Ν.3431/2006, το πλαίσιο θα καθοριστεί με κανονισμό που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κατόπιν εισήγησης της ΕΕΤΤ και δεν πρέπει να συσχετίζεται με τον υπό διαβούλευση «Κανονισμό μεταβίβασης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων» της ΕΕΤΤ.
Με την εν λόγω δημόσια διαβούλευση η ΕΕΤΤ  επιδιώκει να λάβει απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν σε θέματα αδειοδότησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια τους κάνοντας σαφή αναφορά στα άρθρα ή τις παραγράφους του κειμένου που αναφέρονται.

Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης
Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι από 18 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 18 Ιανουαρίου 2007. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 18  Ιανουαρίου 2007 και ώρα 13:00 µµ. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι  απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν. 


Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον Κανονισμό Μεταβίβασης Μέρους των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου :
spectrading@eett.gr

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: spectrading@eett.gr

Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της εισήγησής της προς το Υ.Μ.Ε.

  Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης