english version ελληνική έκδοση    rss feed

1. Πώς μπορώ να γίνω Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .gr και .ελ;
2. Πως αποκτώ πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ;
3. Ποιος μπορεί να γίνει Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .gr και .ελ;
4. Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κανείς για να γίνει Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .gr και .ελ
5. Τι πρέπει να πληρώσω για να γίνω Καταχωρητής;
6. Οφείλω να αποδίδω κάποιο τέλος στην ΕΕΤΤ και πότε;
7. Μπορώ να απαιτώ την καταβολή τελών και για άλλες πράξεις επί ονομάτων χώρου εκτός από τις ανωτέρω;
8. Σε περίπτωση που η δήλωση χαρακτηριστεί ανυπόστατη επιστρέφονται οι χρεώσιμες μονάδες που αντιστοιχούν σε τέλη;
9. Μπορώ να χρεώσω τις πράξεις επί ονομάτων χώρου (εκχώρηση, μεταβίβαση, ανανέωση κλπ) όσο θέλω;
10. Η αλλαγή Καταχωρητή χρεώνεται και από ποιόν;
11. Υπάρχουν υποδείγματα δηλώσεων εκχώρησης, μεταβίβασης, ανανέωσης κλπ τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσω;
12. Εντός πόσου χρονικού διαστήματος οφείλω να προωθήσω μία Δήλωση στο Μητρώο;
13. Μπορώ να ανακαλέσω μία Δήλωση, για ποιο λόγο και εντός ποίας προθεσμίας;
14. Οφείλω να παρέχω κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση στους Καταχωρούμενους πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης;
15. Οφείλω να τηρώ αρχείο των εγγράφων που κατατίθενται από τους καταχωρουμένους;
16. Πώς μπορώ να εξακριβώσω ότι ο υποβάλλων Δήλωση μεταβολής στοιχείων ή Δήλωση μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου ή Δήλωση μεταβίβασης είναι ο πραγματικός φορέας του ονόματος;
17. Μπορώ να αρνηθώ σε κάποιον την παροχή υπηρεσιών;
18. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που επιθυμώ να παύσω να λειτουργώ ως Καταχωρητής;

 

 

1. Πώς μπορώ να γίνω Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .gr και .ελ;
Υποβάλλετε στην ΕΕΤΤ το Έντυπο Γνωστοποίησης Καταχωρητή προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (https://eregistry.eett.gr). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή ο Καταχωρητής οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ και όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση συνημμένα στην Δήλωση έγγραφα. Σε περίπτωση που η Γνωστοποίηση Καταχωρητή δεν είναι πλήρης, δεν καταχωρείται στο Μητρώο Καταχωρητών της ΕΕΤΤ. Από τη δημοσίευση της Γνωστοποίησης στη λίστα Καταχωρητών της ΕΕΤΤ, δύνασθε να λειτουργείτε ως Καταχωρητής, για να συνδεθείτε, όμως, στις εφαρμογές του Μητρώου θα χρειαστεί πρώτα να συμπληρώσετε με επιτυχία κάποιες δοκιμές χρήσης του συστήματος καταχωρήσεων σε συνεργασία με το τεχνικό προσωπικό του μητρώου.  Οι Καταχωτητές υποχρεούνται να ενεργοποιήσουν την σύνδεση τους με το Μητρώο μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των στοιχείων τους στο Μητρώο. Μέχρι την ενεργοποίηση τους οι Καταχωρητές εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ ως μη ενεργοί. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η σύνδεση με το Μητρώο εντός τριών (3) μηνών η ΕΕΤΤ με Απόφασή της προβαίνει σε διαγραφή του Καταχωρητή.

2. Πως αποκτώ πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ;
Για την απόκτηση της πρόσβασης απαιτείται εγγραφή στην διαδικτυακή εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων https://eregistry.eett.gr, όπου ως όνομα Λογαριασμού δηλώνεται την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή. 
Στην συνέχεια  ακολουθούνται οι οδηγίες οι οποίες αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή

3. Ποιος μπορεί να γίνει Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .gr και .ελ;
Φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, ιδρυθέντα και διεπόμενα από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ. Εάν πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν ή εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον σε αυτό δίκαιο, η Γνωστοποίηση Καταχωρητή πρέπει να συνοδεύεται από διορισμό αντικλήτου στην Ελλάδα.

4. Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κανείς για να γίνει Καταχωρητής Ονομάτων Χώρου σε .gr και .ελ;
Οι Καταχωρητές οφείλουν: 
α) να ακολουθούν τα υποδείγματα των παραρτημάτων Ε έως και Ι και το παράρτημα ΙΓ και ΙΕ και ειδικά να απαιτούν από τους καταχωρούμενους να υποβάλουν τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις που περιγράφονται σε αυτά με το περιεχόμενο που ορίζουν
β)να διαθέτουν ιστοσελίδα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας καθώς και γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών η οποία θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00 πμ έως 4:00 μμ.
γ)να χρησιμοποιούν υποσύστημα του Μητρώου για την πληρωμή των νόμιμων τελών
δ) να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία δικών τους Εξυπηρετητών Ονομάτων τουλάχιστον δύο προς εξυπηρέτηση των Καταχωρουμένων, και για τη δικτυακή σύνδεση αυτών των εξυπηρετητών με το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου,
ε) να διαθέτουν και να μεριμνούν για την καλή λειτουργία του υλικού και του λογισμικού που χρησιμοποιείται για την τήρηση του αρχείου με τα στοιχεία των Καταχωρουμένων που εξυπηρετούν,
στ) να διαθέτουν το αντίστοιχο έμψυχο δυναμικό, σε σχέση με τον αριθμό των Καταχωρουμένων που αναμένεται να εξυπηρετήσουν, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή επεξεργασία και ο έλεγχος των δηλώσεων εκχώρησης μέσα στα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό χρονικά όρια.
 
5. Τι πρέπει να πληρώσω για να γίνω Καταχωρητής; 
Η υποβολή γνωστοποίησης Καταχωρητή δεν προϋποθέτει την καταβολή κάποιου εφάπαξ ποσού.

6. Οφείλω να αποδίδω κάποιο τέλος στην ΕΕΤΤ και πότε; 
α) Η ΕΕΤΤ επιβάλει ετήσιο τέλος εκατό ευρώ (100€) σε όλους τους καταχωρητές, ανεξαρτήτως πλήθους ονομάτων χώρου που διαχειρίζονται. Το εν λόγω τέλος εισάγεται αυτόματα ως αρνητικό χρηματικό πόσο στο υποσύστημα του Μητρώου κάθε 20η Ιανουαρίου, σε όλους τους καταχωρητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο. Επίσης οι  Καταχωρητές υποχρεούνται να αποδίδουν στην ΕΕΤΤ τα νόμιμα τέλη Ονομάτων Χώρου που ορίζονται από την ΕΕΤΤ, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ του παρόντα Κανονισμού.
β) Για κάθε πράξη:

Τέλη Ονομάτων Χώρου

 

Αποδίδονται από τον Καταχωρητή στην ΕΕΤΤ

Ανώτατο όριο που καταβάλλεται από τον καταχωρούμενο στον καταχωρητή (Δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Στα τέλη συμπεριλαμβάνεται το τέλος που αποδίδεται από τον Καταχωρητή στην ΕΕΤΤ

Πράξεις ονομάτων χώρου  όπου το Μεταβλητό πεδίο αποτελείται από περισσότερους από δύο χαρακτήρες

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

44 €

Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

44 €

Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

44 €

Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

44 €

Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

30 €

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

 7€

44€

Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

7€

 44€

Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

 7€

 44€

Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

 7€

 44€

Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

 7€

 30€

 

 

 

Πράξεις ονομάτων χώρου  όπου το Μεταβλητό πεδίο αποτελείται από  δύο χαρακτήρες

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

300 €

550 €

Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

300 €

550 €

Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

44 €

Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

12,50 €

44 €

Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr

300 €

550 €

Εκχώρηση Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

300 €

550 €

Ενεργοποίηση δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

300 €

550 €

Μεταβίβαση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

 7€

44€

Μεταβολή επωνυμίας/ονοματεπωνύμου του Φορέα εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

 7€

 44€

Ανανέωση εκχωρημένου ή ενεργοποιημένου δεσμευμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .ελ

300 €

                        550€

γ) Τέλη Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ (Registry lock)

Για την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ (Registry lock) ο καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ τριακόσια (300) ευρώ, ενώ ο καταχωρούμενος δύναται να καταβάλλει ως ανώτατο όριο τελών στον καταχωρητή Τριακόσια Πενήντα Ευρώ (350) συν ΦΠΑ.
Για την ανανέωση της Υπηρεσίας Αυξημένης Ασφάλειας για Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ή .ελ (Registry lock) ο καταχωρητής αποδίδει στην ΕΕΤΤ τριακόσια (300) ευρώ, ενώ ο καταχωρούμενος δύναται να καταβάλλει ως ανώτατο όριο τελών στον καταχωρητή Τριακόσια Πενήντα Ευρώ (350) συν ΦΠΑ.

Για την πληρωμή των νόμιμων τελών, ο Καταχωρητής υποχρεούται να χρησιμοποιεί υποσύστημα του Μητρώου. Μέσω του συστήματος, ο Καταχωρητής καταβάλλει το χρηματικό ποσό που επιθυμεί έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο. Το χρηματικό ποσό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση χρεώσιμων πράξεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς χρονικό περιορισμό.

Το χρηματικό ποσό μειώνεται ανά χρεώσιμη πράξη. Ο Καταχωρητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χρεώσιμες πράξεις στο Μητρώο έχοντας μηδενικό χρηματικό ποσό για διάστημα πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Οι πράξεις αυτές υπολογίζονται ως αρνητικό χρηματικό ποσό. Με την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, διακόπτεται στον Καταχωρητή η δυνατότητα εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων στο Μητρώο, την επόμενη εργάσιμη ημέρα και σε ώρα η οποία ανακοινώνεται από το Μητρώο. Για την εκ νέου απόκτηση δικαιώματος εκτέλεσης χρεώσιμων πράξεων, ο Καταχωρητής οφείλει να καταβάλει στην ΕΕΤΤ χρηματικό πόσο τουλάχιστον ίσο με το αρνητικό χρηματικό ποσό που έχει καταναλώσει.
 
7. Μπορώ να απαιτώ την καταβολή τελών και για άλλες πράξεις επί ονομάτων χώρου εκτός από τις ανωτέρω; 
Ναι, ο Καταχωρητής δύναται να απαιτεί την καταβολή τελών από τους Καταχωρουμένους και σε περίπτωση που δεν απαιτείται καταβολή τελών στην ΕΕΤΤ.

8. Σε περίπτωση που η δήλωση χαρακτηριστεί ανυπόστατη επιστρέφονται οι χρεώσιμες μονάδες που αντιστοιχούν σε τέλη; 
Ναι, οι χρεώσιμες μονάδες επιστρέφονται.

9. Μπορώ να χρεώσω τις πράξεις επί ονομάτων χώρου (εκχώρηση, μεταβίβαση, ανανέωση κλπ) όσο θέλω; 
Όχι. Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr ορίζει τα ανώτατα όρια τελών τα οποία δύναται να απαιτεί ο Καταχωρητής από τους Καταχωρουμένους για πράξεις επί ονομάτων χώρου, (βλ. ερώτηση 6).

10. Η αλλαγή Καταχωρητή χρεώνεται και από ποιόν; 

Μόνο ο νέος Καταχωρητής δύναται να απαιτεί από τον Καταχωρούμενο την καταβολή τελών για τη διαδικασία αλλαγής Καταχωρητή.

11. Υπάρχουν υποδείγματα δηλώσεων εκχώρησης, μεταβίβασης, ανανέωσης κλπ τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσω; 
Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στα Παραρτήματά του τα εξής υποδείγματα τα οποία οφείλουν να χρησιμοποιούν οι καταχωρητές:

http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Electronic_Communications/DomainNames/registered/tmplt_applic.html  

12. Εντός πόσου χρονικού διαστήματος οφείλω να προωθήσω μία Δήλωση στο Μητρώο;

Είδος αίτησης
Προθεσμία υποβολής στο Μητρώο
Δήλωση εκχώρησης
1 εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της
Δήλωση αλλαγής επωνυμίας
1 εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της
Δήλωση αλλαγής Καταχωρητή
3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της
Δήλωση ανανέωσης
1 εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της
Δήλωση μεταβίβασης
3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της


13. Μπορώ να ανακαλέσω μία Δήλωση, για ποιο λόγο και εντός ποίας προθεσμίας; 
Ο Καταχωρητής δύναται να ανακαλέσει την Δήλωση εκχώρησης, εντός προθεσμίας 5 ημερών από την υποβολή της, εάν μέχρι τότε δεν έχουν καταβληθεί σε αυτόν τα αναλογούντα τέλη. Σε αυτήν την περίπτωση, η Δήλωση δεν εξετάζεται από την ΕΕΤΤ.

14. Οφείλω να παρέχω κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση στους Καταχωρούμενους πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης; 
Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να δημοσιεύουν σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους:
α) ότι η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλληση των δηλώσεων από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή,
β) τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης εκχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μίας εργάσιμης ημέρας.
Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά λόγο διαγραφής του Καταχωρητή από τη λίστα Καταχωρητών.

15. Οφείλω να τηρώ αρχείο των εγγράφων που κατατίθενται από τους καταχωρουμένους;
Ο Καταχωρητής οφείλει να διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τα έγγραφα (πρωτότυπα ή μη) τα οποία συνοδεύουν την Δήλωση. H EETT δύναται να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή από τους Καταχωρητές οποιαδήποτε από τα έγγραφα τηρούν οι Καταχωρητές σχετικά με ονόματα χώρου με κατάληξη .gr και .ελ. Οι Καταχωρητές μεταβιβάζουν τα αιτούμενα έγγραφα στην ΕΕΤΤ εντός 24 ωρών.

16. Πώς μπορώ να εξακριβώσω ότι ο υποβάλλων Δήλωση μεταβολής στοιχείων ή Δήλωση μεταβολής επωνυμίας / ονοματεπωνύμου ή Δήλωση μεταβίβασης είναι ο πραγματικός φορέας του ονόματος; 
Είτε ελέγχοντας τον κωδικό εξουσιοδότησης ή/και άλλα δηλωτικά της ταυτότητάς στοιχεία του φορέα (Α.Φ.Μ., αριθμός Α.Τ. κ.λ.π.) είτε μέσω της χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

17. Μπορώ να αρνηθώ σε κάποιον την παροχή υπηρεσιών; 
Οι Καταχωρητές οφείλουν να μην αρνούνται, χωρίς εύλογη αιτία, την παροχή υπηρεσιών εκχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ.

18. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που επιθυμώ να παύσω να λειτουργώ ως Καταχωρητής;
Σε περίπτωση που ο Καταχωρητής επιθυμεί να παύσει να λειτουργεί ως τέτοιος τότε οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστο ενενήντα (90) εργάσιμες ημέρες πριν το Μητρώο, την ΕΕΤΤ και τους Καταχωρουμένους του, έτσι ώστε να μπορέσουν εγκαίρως να μεταφερθούν σε άλλο Καταχωρητή.  Επίσης ο Καταχωρητής οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη μεταφορά των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr και .ελ Η EETT δημοσιεύει προσηκόντως το γεγονός στην ιστοσελίδα της, καλεί όλους του Φορείς και Kαταχωρούμενους να επιλέξουν νέο Kαταχωρητή. Το αργότερο μετά την παρέλευση των ενενήντα ημερών   απενεργοποιεί την πρόσβαση του Καταχωρητή στο Μητρώο και τον διαγράφει από την λίστα Καταχωρητών που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της.