english version ελληνική έκδοση    rss feed

 
 

1. Ενδιαφέρομαι για την άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών αναφορικά με την παροχή δικτύων ή/και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τι πρέπει να κάνω;

Η παροχή κάθε είδους δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών που αφορά την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών τελεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας ο οποίος καθορίζεται με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 18, παράγραφος 10 και άρθρο 1, παράγραφος 2 του Ν. 4070/2012.

Για την παροχή δικτύων ή/και ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικής Άδειας απαιτείται η υποβολή  Δήλωσης Καταχώρησης στην ΕΕΤΤ με την καταβολή των σχετικών τελών. Με την υποβολή πλήρους Δήλωσης Καταχώρησης, η εταιρεία καταχωρείται στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
 
Δήλωση Καταχώρησης υποβάλλεται μόνο από πρόσωπα που παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Όταν μία εταιρεία καταχωρηθεί για την παροχή κάποιας υπηρεσίας στο Μητρώο της ΕΕΤΤ, η εταιρεία και οι υπηρεσίες που παρέχει κωδικοποιημένες, εμφανίζονται στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

 

2. Τι πρέπει να κάνω εφόσον για την άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται και η χορήγηση δικαιωμάτων για χρήση αριθμών ή χρήση συχνοτήτων;
Εάν για την άσκηση της δραστηριότητας ηλεκτρονικών επικοινωνιών απαιτείται και η χορήγηση δικαιωμάτων για χρήση αριθμών ή συχνοτήτων, ο ενδιαφερόμενος πριν προβεί στην άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, πέραν της Γενικής Άδειας, πρέπει να λάβει και τα απαιτούμενα δικαιώματα χρήσης αριθμών ή συχνοτήτων.

3. Επιθυμώ να παρέχω υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών βασιζόμενος στην υποδομή κάποιου άλλου Παρόχου, αλλά υπό διαφορετικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση (εικονικός πάροχος). Πρέπει να υποβάλω Δήλωση Καταχώρησης;
Ναι. Απαιτείται Γενική Άδεια για την διάθεση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους, οι οποίοι, αν και δεν διαθέτουν δική τους υποδομή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό διαφορετικό όμως εμπορικό σήμα και επιχειρηματική οργάνωση, βασιζόμενοι στην υποδομή άλλων προσώπων που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με τα οποία έχουν συνάψει σχετική σύμβαση.  Η Δήλωση Καταχώρησης υποβάλλεται από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα στην ΕΕΤΤ σύμφωνα με το υπόδειγμα Δήλωσης Καταχώρισης του Παραρτήματος Α1 του Κανονισμού Γενικών Αδειών. Με τη Δήλωση Καταχώρησης το πρόσωπο δηλώνει την πρόθεση του να προβεί σε έναρξη μιας ή περισσοτέρων δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τις οποίες περιγράφει, σύμφωνα με το Παράρτημα Α1 και ζητεί την καταχώρησή του στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, που τηρείται στην ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 7 του Κανονισμού Γενικών Αδειών. Η Δήλωση Καταχώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Κατά την υποβολή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ΕΕΤΤ όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση συνημμένα στην Δήλωση έγγραφα. Για την πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για παρόχους Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ο αιτών/ούσα υποβάλλει  «Δήλωση Διαχειριστή», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΠ ΕΕΤΤ 586/006/30-10-2010 (ΦΕΚ 2052/Β/31-12-2010) όπως εκάστοτε ισχύει.
 
4. Πως αποκτώ πρόσβαση στην διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΕΤΤ;
Για την απόκτηση της πρόσβασης απαιτείται εγγραφή στην διαδικτυακή εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων https://eregistry.eett.gr, όπου ως όνομα Λογαριασμού δηλώνεται την ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή.
Στην συνέχεια  ακολουθούνται οι οδηγίες οι οποίες αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διαχειριστή.
 


5. Ποια τα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν τη Δήλωση Καταχώρησης;

Νομιμοποιητικά Έγγραφα
Α    
Α1. Νομικά/Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν /κατοικούν στην Ελλάδα

Κατά την αρχική υποβολή αίτησης γενικής άδειας
•    Καταστατικό Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού Πρακτικό ΔΣ ή ειδική απόφαση ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων νόμιμα δημοσιευμένο, για το νόμιμο της εκπροσώπησης και τις εξουσιοδοτήσεις των νόμιμων εκπροσώπων.
•    Πρόσφατο πιστοποιητικό από το  Γ.Ε.ΜΗ. περί μη λύσεως ή /και τροποποιήσεων της εταιρείας

Ανάλογα την νομική μορφή του αιτούντος παρόχου μπορεί να υπάρξουν ειδικότερες διαφοροποιήσεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Φυσικά πρόσωπα - ατομικές επιχειρήσεις
•    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.
•    Άδεια παραμονής και εργασίας σε περίπτωση αλλοδαπού προσώπου.
•    Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την οικεία ΔΟΥ.

Α.2. Σε κάθε μεταγενέστερη υποβολή αίτησης, τροποποίηση, μεταβολή  στοιχείων
Επικαιροποίηση των σχετικών δικαιολογητικών

Β. Νομικά / Φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν / κατοικούν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης
Β.1. Κατά την αρχική υποβολή αίτησης
α.    Νομικά πρόσωπα
•        Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου συνοδευμένα από την επισημείωση  της Χάγης (αποστίλλη) με συνημμένη επίσημη μετάφραση αυτών στην ελληνική γλώσσα
β.     Φυσικά πρόσωπα
•    Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο ( copy of ID Card or passport.)
•    Βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την αρμόδια αρχή (Certificate of tax registration for the commencement of business by the competent tax authority )
•    Πιστοποιητικό/Έγγραφο της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο οποίο να ορίζεται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου στο οποίο να πιστοποιείται ο αριθμός φορολογικού Μητρώου.

Β.2. Σε κάθε μεταγενέστερη υποβολή αίτησης, τροποποίηση, μεταβολή  στοιχείων

Επικαιροποίηση των σχετικών δικαιολογητικών

Γ. Για ειδικότερες κατηγορίες νομικών προσώπων

Ανά περίπτωση. Ορίζεται ειδικότερα ότι εταιρείες εκτός ευρωπαϊκής ένωσης ή ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου  οι οποίες θέλουν να υποβάλλουν δήλωση καταχώρησης προσκομίζουν με την δήλωση έγγραφο από την αρμόδια ελληνική φορολογική αρχή ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες/γνωστοποιήσεις ενώπιον της ως άνω αρχής προς το σκοπό έναρξης δραστηριοτήτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Δήλωση η οποία δεν πληροί την παρούσα υποχρέωση τίθεται αυτόματα στο αρχείο.

 

 

6.  Ποια είναι τα τέλη για Γενική Άδεια;

Τα τέλη για την Γενική Άδεια διακρίνονται σε:
 
Α. Τέλος Υποβολής Δήλωσης Καταχώρησης
•    Κατά την υποβολή της αρχικής Δήλωσης Καταχώρησης επιβάλλεται διοικητικό τέλος 300 Ευρώ.
•    Κατά την υποβολή κάθε τροποποιητικής στην αρχική Δήλωσης Καταχώρησης που αφορά αποκλειστικά στην εγγραφή νέων υπηρεσιών επιβάλλεται διοικητικό τέλος 100 Ευρώ.
•    Δεν απαιτείται η καταβολή τελών με την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης με την οποία κοινοποιείται η παύση άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Β. Ετήσια Διοικητικά Τέλη 
•    Σε όλα τα  πρόσωπα που λειτουργούν υπό καθεστώς Γενικών  Αδειών και παρέχουν δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλεται ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο ως ποσοστό επί των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από την παροχή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών ή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, ως εξής:

Ζώνη συνολικών ετησίων ακαθάριστων εσόδων (Ε) υποκείμενων σε τέλη, σε ΕΥΡΩ

Συντελεστής διοικητικών τελών ανά ζώνη

Υποχρέωση Υποβολής Δήλωσης Εσόδων ή Δήλωσης Απόδοσης Τελών

E £ 150.000

0

Δήλωση Εσόδων (Παράρτημα Γ) μέχρι 1/7 κάθε έτους

150.000 < E £ 250.000.000

0,0025

Δήλωση Απόδοσης Τελών (Παράρτημα Δ) μέχρι 1/7 κάθε έτους

 

250.000.000 < E £ 750.000.000

0,004

750.000.000 < E

0,0005

•     Για κάθε ημερολογιακό έτος, το ετήσιο διοικητικό τέλος, υπολογιζόμενο σύμφωνα, με τον ανωτέρω Πίνακα, καταβάλλεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του επομένου ημερολογιακού έτους, συνοδευόμενο υποχρεωτικά από τη Δήλωση Απόδοσης Τελών  (Παράρτημα Δ) μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο ως άνω Παράρτημα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της ΕΕΤΤ προς αυτό. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης καταβολής, υποβάλλεται η Δήλωση Εσόδων (Παράρτημα Γ), μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα.
•    Τα ανωτέρω ετήσια τέλη καταβάλλονται και σε περίπτωση που το πρώτο έτος διάρκειας της Γενικής Άδειας δεν συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
•    Η Δήλωση Εσόδων και η Δήλωση Απόδοσης Τελών γίνεται υποχρεωτικά μέσω του «Ηλεκτρονικού Συστήματος υποβολής αιτήσεων» με τα επισυναπτόμενα σε αυτές έγγραφα και δικαιολογητικά των  Παραρτημάτων Γ και Δ του Κανονισμού Γενικών Αδειών.
•    Η καταβολή των ετήσιων διοικητικών τελών γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ όπου στο πεδίο «Αιτιολογία» του Δελτίου κατάθεσης θα συμπληρώνεται το ΑΦΜ της επιχείρησής και η ένδειξη «Τέλη Γενικών Αδειών Η/Ε». 

 

7. Πως θα ξέρω αν η Δήλωση Καταχώρησης που υπέβαλα έγινε δεκτή;
Σε περίπτωση υποβολής Δήλωσης Καταχώρησης η οποία δεν είναι πλήρης, η ΕΕΤΤ ειδοποιεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο για τα ελλείποντα στοιχεία.
Σε περίπτωση υποβολής πλήρους Δήλωσης Καταχώρησης ή των ελλειπόντων στοιχείων, πραγματοποιείται η εγγραφή αυτής στο Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, εγγραφή η οποία επέχει θέση Γενικής Άδειας. Κατόπιν, το πρόσωπο δύναται άμεσα να ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Η ΕΕΤΤ, μετά από αίτηση του προσώπου που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικής Άδειας, εκδίδει βεβαίωσης κατοχής Γενικής Άδειας.
 
8. Πότε πρέπει να υποβάλω συμπληρωματική/τροποποιητική Δήλωση Καταχώρησης;
Ο Πάροχος Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών οφείλει να υποβάλει στην ΕΕΤΤ συμπληρωματική ή τροποποιητική Δήλωση Καταχώρησης στις εξής περιπτώσεις:
α)  προκειμένου να προβεί σε παροχή και άλλων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών πέραν αυτών που έχει δηλώσει με την αρχική Δήλωση Καταχώρησης
β)  όταν πρόκειται να διακόψει την παροχή ορισμένων ή του συνόλου των υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για τις οποίες έχει ήδη υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης
γ)  με την αλλαγή οποιουδήποτε από τα στοιχεία τα οποία έχει κοινοποιήσει με την αρχική του Δήλωση Καταχώρησης. Κάθε τροποποίηση στοιχείων κοινοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την τέλεσή της.
Τονίζεται ότι η παράλειψη υποβολής Δήλωσης Καταχώρησης καθώς και η καθυστερημένη ή ανακριβής Δήλωση, δύνανται να επισύρουν την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 77 του ν. 4070/2012.
 
 
9. Ποια είναι η διάρκεια ισχύος της Γενικής Άδειας;
Η παροχή δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών συνεχίζεται για όσο χρόνο επιθυμεί το κάθε πρόσωπο που προβαίνει στην Δήλωση Καταχώρισης. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία η ΕΕΤΤ, σε εξαιρετικές συνθήκες, επιβάλλει περιορισμούς με ειδικά αιτιολογημένη Απόφαση.