Θέσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων επί της από 7.12.2012 Δημόσιας Διαβούλευσης και έγκριση σχεδίου Προκήρυξης ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής»

Στη συγκεκριμένη Δημόσια Διαβούλευση έλαβαν μέρος και κατέθεσαν τις απόψεις τους οι
ακόλουθοι:

  1. OTE
    A.E.
  2. DHL
    EXPRESS HELLAS S.A.
  3. DATAVERSE Ltd
  4. COSMOTE

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση δημοσιεύονται αυτούσιες. Δεν
δημοσιεύονται οι απαντήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από τους συμμετέχοντες ως εμπιστευτικά
στοιχεία.

Οι θέσεις της ΕΕΤΤ επί των απαντήσεων βρίσκονται
εδώ.