MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη: Eφαρμογή του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Υπεραπόδοσης 2019, 2020, 2021
Title Date Icon 21/11/2023

Προκήρυξη: Eφαρμογή του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Υπεραπόδοσης 2019, 2020, 2021

ΑΔΑ: 96ΘΟ639-2Θ9

ΑΔΑΜ: 23REQ013805047

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000,fax +30 210 6105 049.

2. Διαδικασία ανάθεσης: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη της ΕΕΤΤ στην εφαρμογή του Μηχανισμού Αντιστάθμισης Υπεραπόδοσης (Claw-back Mechanism) απολογιστικά για τα έτη 2019, 2020 και 2021, για τις εταιρείες: α)«ΟΤΕ RURAL NORTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ», β) «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και γ) «ΟΤΕ RURAL SOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

4. Προϋπολογισμός έργου: 82.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.

6. Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

7. Έγγραφα Διαγωνισμού

    α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

   β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων έως 11/12/2023.

    γ) Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 13/12/2023. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

8. Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών

      α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 19/12/2023 και ώρα 11:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί στις 20/12/2023 και ώρα 13:00.

      β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική

9. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

10. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ

  • Είδος δημοσίευσης