MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφειακών χώρων ΕΕΤΤ
Title Date Icon 10/01/2024

Προκήρυξη: Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού γραφειακών χώρων ΕΕΤΤ

ΑΔΑ:66ΠΒ639-962
ΑΔΑΜ: 24REQ014114664

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

 

 1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000.
 2. Διαδικασία ανάθεσης: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
 3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ οι οποίοι βρίσκονται στο επί της οδού Λ. Κηφισίας 60 κτίριο (Μαρούσι), συνολικής επιφάνειας 4.076 τ.μ.
 4. Προϋπολογισμός έργου: 125.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών.
 6. Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος με δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) επιπλέον έτη, το οποίο δικαίωμα δύναται να ασκηθεί είτε συνολικά και για τα δύο έτη είτε ξεχωριστά ανά έτος.
 7. Έγγραφα Διαγωνισμού

  α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του Διαγωνισμού από τον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

  β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων έως 26/01/2024.

  γ) Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που θα υποβληθούν έως τις 30/01/2024. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να επικαλεσθούν προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
 8. Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών

  α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 5η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ θα πραγματοποιηθεί την 6η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11:00.

  β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική
 9. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 10. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ

 • Είδος δημοσίευσης