MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Προκήρυξη ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Έλεγχος και επικαιροποίηση του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας...
Title Date Icon 28/05/2021

Προκήρυξη ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Έλεγχος και επικαιροποίηση του τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε» για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021

28/5/2021

                         
                           
                           
                           
                           
                  
ΑΔΑ: ΨΝΥΕ639-1ΥΞ

                         
                           
                           
                           
                           
               
ΑΔΑΜ: 21REQ008680215

 

                         
                           
                           
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Διακήρυξη Hλεκτρονικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο: “Έλεγχος και επικαιροποίηση του
τεχνοοικονομικού μοντέλου της εταιρείας DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.”»

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ.
Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, Φαξ +30 210 6105 049.

2. Διαδικασία ανάθεσης: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης είναι η
επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και επικαιροποίησης του τεχνικοοικονομικού
μοντέλου της Εταιρείας “DIGEA-Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.” για τα έτη 2018, 2019, 2020 και 2021.

4. Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου
εκτιμάται, κατά ανώτατο όριο, στο ποσό των πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000,00 €), πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ.

5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για τμήμα αυτής. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της
προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, εξομοιώνεται με
αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

6. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η Σύμβαση θα προβλέπει ως χρόνο παράδοσης των
δημοπρατούμενων υπηρεσιών χρονική διάρκεια τεσσερισήμισι (4,5) μηνών. Στο συμβατικό χρόνο δεν
προσμετράται η χρονική περίοδος από 26 Ιουλίου 2021 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2021.

7. Έγγραφα Διαγωνισμού


α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Η προκήρυξη διαγωνισμού αναρτάται στο δικτυακό
τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων:
14/06/2021.

γ) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του
ΕΣΗΔΗΣ στις 16/06/2021
.

8. Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών


α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν
ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές
τους έως και
22/06/2021 και ώρα 13:00. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την
διαδικασία εγγραφής.

β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική

9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών:
23/06/2021, και ώρα 13:00 μμ, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα μελών
της Επιτροπής Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του:
9 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

11. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 

                         
                           
                           
                           
                     
Για την ΕΕΤΤ

 

                         
                           
                           
                           
           Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος                         
                           
                           
                           
                         
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κείμενα Διακήρυξης

  • Είδος δημοσίευσης