MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Παράταση υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας...
Title Date Icon 15/07/2020

Παράταση υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια Μεταφερόμενων Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών αναφορικά με την υπ’ αριθ. Απόφαση 939/18/1.06.2020 της ΕΕΤΤ για τον ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια Μεταφερόμενων Συστημάτων Ραδιογωνιομέτρησης σε συνδυασμό με Δέκτες Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων» της Πράξης: «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» από τις 27-07-2020 και ώρα 15:00 στις 31-08-2020 και ώρα 15:00. Η προθεσμία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα την 01-09-2020 και ώρα 11:00. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.  • Είδος δημοσίευσης