MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Παράταση υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας...
Title Date Icon 18/01/2021

Παράταση υποβολής προσφορών στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει τη χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών στην προθεσμία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Σύστημα Εποπτείας Φάσματος Δορυφορικών Επικοινωνιών (ΣΕΦΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5045164, που προκηρύχθηκε με την ΑΠ. 970/17/30-11-2020 Απόφαση της ΕΕΤΤ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μετατίθεται από τις 27-01-2021 και ώρα 15:00 στις 26-02-2021 και ώρα 15:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μετατίθεται αντίστοιχα από την 28-01-2020 στην 01-03-2021 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων μπορούν να κατατεθούν έως δώδεκα (12) ημέρες πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών.

Κωνσταντίνος Μασσέλος

Πρόεδρος ΕΕΤΤ

  • Είδος δημοσίευσης