Παράταση διαβούλευσης Σχεδίου Διακήρυξης«Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η προθεσμία υποβολής απαντήσεων στη δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με το Σχέδιο Τεύχους Διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό που προτίθεται να προκηρύξει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση της Σύμβασης: «Προμήθεια  Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Υψηλών Συχνοτήτων», παρατείνεται έως την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 16:00.

Πορεία Ανακοίνωσης a:1:{i:0;s:5:”74880″;}

Να γίνει προβεβλημένο; 1