Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1500 MHz

04/03/2019

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση της
Δημόσιας Διαβούλευσης για τη Χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στην ζώνη των 1500
MHz.

Η Δημόσια Διαβούλευση έλαβε χώρα από την 18η Ιανουαρίου 2019 μέχρι και την 18η Φεβρουαρίου 2019
και σε αυτή συμμετείχαν οι:

  • COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
  • CRAIGBROADBAND
  • ERICSSON
  • INMARSAT
  • VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
  • WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ (Απ. 375/10, ΦΕΚ
314/Β/16-04-2006), η ΕΕΤΤ δημοσιεύει αυτούσιες τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων που δεν έχουν
χαρακτηριστεί εμπιστευτικές και επομένως δεν εμπίπτουν στο άρθρο 11 του εν λόγω Κανονισμού.

Απάντηση INMARSAT