MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Έναρξη της διαδικασίας της 4ης ετήσιας ανάθεσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring...
Title Date Icon 07/04/2021

Έναρξη της διαδικασίας της 4ης ετήσιας ανάθεσης στο πλαίσιο της εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης

Στο πλαίσιο της 4ης ετήσιας ανάθεσης, όπως ορίζεται στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.16 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017), καλούνται οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ αίτημα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη  αρχιτεκτονικών/ τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, μέχρι και την Δευτέρα, 24 Μαΐου 2020, ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να λάβουν την αναγκαία, για τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους πλάνου, επικαιροποιημένη πληροφορία αναφορικά με το δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ, υποβάλλοντας στον ΟΤΕ σχετικό αίτημα, τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου επί τη βάσει των οποίων δύναται να απαιτηθεί προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

Αναφορικά με δικαιολογητικά/ αποδεικτικά έγγραφα / στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με το αίτημα συμμετοχής στην 4η ετήσια ανάθεση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3, Ενότητα Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), η ΕΕΤΤ σας ενημερώνει ότι, δεν απαιτείται η υποβολή εκ νέου τυχόν δικαιολογητικών / αποδεικτικών εγγράφων / στοιχείων (π.χ. εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις), τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Α’, Β’ ή Γ Φάσης της πρώτης ανάθεσης, καθώς και της 1ης, 2ης και 3ης ετήσιας ανάθεσης, με την προϋπόθεση ότι στο αίτημα της ετήσιας ανάθεσης γίνεται ρητή και σαφής αναφορά στα συγκεκριμένα έγγραφα και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσής τους στην ΕΕΤΤ και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα εν λόγω στοιχεία ισχύουν και δεν έχουν μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή τους στην ΕΕΤΤ.

  • Είδος δημοσίευσης