MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Έναρξη 5ης ετήσιας ανάθεσης VDSL vectoring
Title Date Icon 17/05/2022

Έναρξη 5ης ετήσιας ανάθεσης VDSL vectoring

Στο πλαίσιο της 5ης ετήσιας ανάθεσης, όπως ορίζεται στη διαδικασία εισαγωγής της τεχνολογίας VDSLvectoring στο δίκτυο πρόσβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.16 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017), παρατείνεται έως τις 29 Ιουλίου 2022, ώρα 15:00, η δυνατότητα των ενδιαφερόμενων  παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ αίτημα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη αρχιτεκτονικών/ τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι μπορούν να λάβουν την αναγκαία, για τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού τους πλάνου, επικαιροποιημένη πληροφορία αναφορικά με το δίκτυο πρόσβασης του ΟΤΕ, υποβάλλοντας στον ΟΤΕ σχετικό αίτημα, τηρουμένων των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου επί τη βάσει των οποίων δύναται να απαιτηθεί προηγούμενη υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας.

Αναφορικά με δικαιολογητικά/ αποδεικτικά έγγραφα / στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με το αίτημα συμμετοχής στην 5η ετήσια ανάθεση, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3, Ενότητα Α της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), η ΕΕΤΤ σας ενημερώνει ότι, δεν απαιτείται η υποβολή εκ νέου τυχόν δικαιολογητικών / αποδεικτικών εγγράφων / στοιχείων (π.χ. εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις), τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Α’, Β’ ή Γ Φάσης της πρώτης ανάθεσης, καθώς και της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης ετήσιας ανάθεσης, με την προϋπόθεση ότι στο αίτημα της ετήσιας ανάθεσης γίνεται ρητή και σαφής αναφορά στα συγκεκριμένα έγγραφα και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσής τους στην ΕΕΤΤ και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα εν λόγω στοιχεία ισχύουν και δεν έχουν μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή τους στην ΕΕΤΤ.

  • Είδος δημοσίευσης