Επικαιροποίηση συνόλων δεδομένων της ΕΕΤΤ για το 2022

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 1058/044/19.12.2022 απόφαση της ολομέλειας της ΕΕΤΤ σχετικά με την επικαιροποίηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που κατέχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Η απόφαση εκδίδεται σε ετήσια βάση, κατ’ εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4727/2020 περί ανοικτών δεδομένων και περαιτέρω χρήσης πληροφοριών του δημόσιου τομέα.

Η απόφαση επισυνάπτεται παρακάτω.

Επισυναπτόμενα αρχεία 1

Να γίνει προβεβλημένο; 1