MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Ανακοινώσεις > Ανακοίνωση διαβούλευσης για τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας
Title Date Icon 27/07/2021

Ανακοίνωση διαβούλευσης για τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την έναρξη της διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με τη διαδικασία επιμερισμού του καθαρού κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, αποζημίωσης του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) και εναρμόνιση του πλαισίου αυτής στο ν. 4727/2020.

Με την παρούσα η ΕΕΤΤ επιθυμεί να λάβει απόψεις και σχόλια από την αγορά παροχής υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και όλους τους λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς, σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας επιμερισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής υπό το πρίσμα της ρύθμισης που τίθεται από τις διατάξεις του ν. 4727/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν τεκμηριωμένα στις ερωτήσεις του κειμένου. Αν υπάρχουν απόψεις ή σχόλια που τυχόν δεν καλύπτονται από το παρόν κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης, παρακαλούμε να τις συμπεριλάβετε στις απαντήσεις σας αιτιολογώντας ειδικά και εμπεριστατωμένα τη σκοπιμότητα και αναγκαιότητα της πρότασής σας, καθώς και τυχόν πηγές των στοιχείων τα οποία επικαλείστε.

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική, σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: uso@eett.gr.

Οι απαντήσεις δημοσιεύονται αυτούσιες και επωνύμως σε κεντρικό σημείο στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ, ενώ δύναται να κοινοποιηθούν σε ενδιαφερόμενους οι οποίοι θα ζητήσουν να λάβουν αντίγραφα των απόψεων των συμμετεχόντων. Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία στις απαντήσεις θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μη δημοσιευθούν. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της ΕΕΤΤ προς τήρηση εμπιστευτικότητας δεν επηρεάζει την αρμοδιότητά της να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της ή εφόσον τούτο επιτάσσεται στο πλαίσιο ελέγχου που διενεργείται από ελληνικές ή κοινοτικές αρχές.

Οι συμμετέχοντες στις δημόσιες διαβουλεύσεις της ΕΕΤΤ ενημερώνονται με την παρούσα και συναινούν με την αποστολή της απάντησης ότι τυχόν προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται πάνω στην απάντησή τους ενδέχεται να δημοσιευθούν μαζί με αυτήν.

Δήλωση περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ΕΕΤΤ

Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
“ Δημόσια Διαβούλευση για τη διαδικασία επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, αποζημίωσης του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση) και εναρμόνιση του πλαισίου αυτής στο ν.4727/2020”.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα και μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: uso@eett.gr.

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.

  • Είδος δημοσίευσης