Διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τις διευκρινιστικές ερωτήσεις και τις απαντήσεις της σε αυτές, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα για την Προκήρυξη του Διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου για το έργο της ανάπτυξης, εγκατάστασης και συντήρησης της  Εθνικής Βάσης Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ) καθώς και της λειτουργίας και διαχείρισης αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

Να γίνει προβεβλημένο; 1