Χορήγηση παράτασης στην προθεσμία υποβολής αιτημάτων στο πλαίσιο της 4ης ετήσιας ανάθεσης περιοχών για την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης

H EETT χορηγεί παράταση στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της 4ης ετήσιας διαδικασίας ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη αρχιτεκτονικών/ τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της Απόφασης ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.16 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2017), μέχρι την Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 15:00.

Πορεία Ανακοίνωσης a:1:{i:0;s:5:”73707″;}

Να γίνει προβεβλημένο; 1