Αποτελέσματα ελέγχου υπολογισμών του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ανακοινώνει τα αποτελέσματα  και τα πορίσματα του ελέγχου για τον υπολογισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΚΚΥ) για τις εταιρείες “FORTHNET Α.Ε.” και “ΟΤΕ Α.Ε.” για τα έτη 2017, 2018 και 2019.

Δείτε παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου.

Επισυναπτόμενα αρχεία 1

Να γίνει προβεβλημένο; 1