Απαντήσεις διαβούλευσης: Τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δημοσιεύει τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση του Κανονισμού Όρων Χρήσης Ραδιοφάσματος.

  • Dynamic Spectrum Alliance
  • Dynamic Spectrum Alliance ελληνικά
  • INMARSAT
  • Policy Impact Partners
  • VODAFONE: εμπιστευτικά
  • WIND: εμπιστευτικά
  • OTE

Δημοσιεύονται όσες απαντήσεις δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «εμπιστευτικές».

Επισυναπτόμενα αρχεία 4

Πορεία Ανακοίνωσης a:1:{i:0;s:5:”82428″;}

Να γίνει προβεβλημένο; 1