Ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος υποβολής στοιχείων για την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ενημερώνει τους υπόχρεους παρόχους ότι έχουν αναρτηθεί τα ερωτηματολόγια, καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης και το χρονοδιάγραμμα υποβολής τους για το 2022.

Ερωτηματολόγια αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών 2022

Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: report@eett.gr.

Να γίνει προβεβλημένο; 1