MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Τροποποίηση Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών...
Title Date Icon 27/01/21

Τροποποίηση Τεύχους Διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος» (Υποέργο 4) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με κωδικό ΟΠΣ 5029958 με στόχο την εναρμόνιση των προδιαγραφών με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

27/01/2021

Λήξη:

01/03/2021 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

                      


27/1/2021

                         
                           
                           
                           
                           
                   
     
ΑΔΑ: 65ΥΜ639-Ρ6Υ

                          
                           
                           
            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό
Διεθνή Διαγωνισμό για την ανάθεση της Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο: «Προμήθεια
Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος»,
λαμβάνοντας υπόψη:


α. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/945 της 12ης Μαρτίου 2019 για συστήματα μη
επανδρωμένων αεροσκαφών και φορείς εκμετάλλευσης συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών τρίτων
χωρών,

β. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1058 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2020 για την
τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/945 όσον αφορά την εισαγωγή δύο νέων
κατηγοριών συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών,

γ. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/947 της 24ης Μαΐου 2019 για τους κανόνες και τις
διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών,

Τροποποιεί το τεύχος Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της
Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο «Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων στα οποία θα
εγκατασταθούν φορητά συστήματα εποπτείας Φάσματος» (Υποέργο 4) της Πράξης «Ανάπτυξη καινοτόμου
εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω του τομέα
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» με κωδικό ΟΠΣ 5029958, 
επικαιροποιώντας τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης που αφορά στην απόκτηση
άδειας χειριστή ΣμηΕΑ με στόχο την εναρμόνιση τους με τους ως άνω κανονισμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται τα τροποποιημένα τεύχη του Διαγωνισμού από το
δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και από τη δικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος.

Επιπλέον δίνεται παράταση κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες της προθεσμίας υποβολής
προσφορών στο πλαίσιο του εν θέματι Διαγωνισμού, ήτοι από τις 28/1/2021 και ώρα 15:00 στις
1/03/2021 και ώρα 15:00.

 

                         
                           
                           
                           
                    
 Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος

                         
                           
                           
                           
                           
     Πρόεδρος ΕΕΤΤΑπόφαση τροποποίησης και παράτασης

  

             

  • Είδος δημοσίευσης