Θέσεις της ΕΕΤΤ στα σχόλια της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Διακήρυξης για το Έργο “Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων με Ενσωματωμένη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων”

Δείτε το σχετικό κείμενο