Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά κτηρίου γραφείων ή οικοπέδου για την ανέγερση κτηρίου

Δείτε το σχετικό κείμενο