Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών»”

Δείτε το σχετικό κείμενο