Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για υπηρεσίες φύλαξης των γραφειακών χώρων της ΕΕΤΤ

Δείτε το σχετικό κείμενο