Επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες παραλαβής, ελέγχου και πιστοποίησης δικαιολογητικών εγγράφων και διενέργειας αυτοψιών στο πλαίσιο της διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακίνητου

Δείτε το σχετικό κείμενο