Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για την Ασφάλιση του Μετρητικού και Συναφούς Εξοπλισμού της ΕΕΤΤ

Δείτε το σχετικό κείμενο