MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Απαντήσεις σε ερωτήματα, σχετικά με τoν διαγωνισμό της ΕΕΤΤ με αντικείμενο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους...
Title Date Icon 16/06/15

Απαντήσεις σε ερωτήματα, σχετικά με τoν διαγωνισμό της ΕΕΤΤ με αντικείμενο: «Διεξαγωγή Ελέγχων σε Εποπτευόμενους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικών Υπογραφών»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

16/06/2015

Λήξη:

22/06/2015 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

16/06/2015

 

Σε συνέχεια ερωτημάτων που τέθηκαν, παραθέτουμε παρακάτω τις απαντήσεις της ΕΕΤΤ στα σχετικά
ερωτήματα:

Ερώτημα 1

Αναφορικά με την πρώτη Υπεύθυνη Δήλωση (σελίδα 8 της Προκήρυξης, υπό στοιχείο 2), να
διευκρινισθεί το ακριβές περιεχόμενο της Υπεύθυνη Δήλωση (καθώς φαίνεται να υπάρχει κάποιο κενό
στις αντίστοιχες σελίδες) και αν υπό στοιχεία (ε) έως (ία) δηλώσεις θα περιλαμβάνονται στην
Υπεύθυνη Δήλωση αυτή σύμφωνα με τη διατύπωση της προκήρυξης στο σχετικό σημείο (καθώς οι δηλώσεις
υπό (ε) έως (ια) δεν αναφέρονται σε αδικήματα του άρθρου 6 παρ, 2 του Π.Δ. 118/07.

Απάντηση

Διευκρινίζεται  ότι το κενό στη σελίδα 8 δεν επηρεάζει την Προκήρυξη αφού  ο
Πίνακας και η ροή  του κειμένου συνεχίζει κανονικά στη σελίδα 9.  Τα σημεία (ε) έως (ια)
στην σελίδα 9 μπορούν να συμπεριληφθούν στην ίδια υπεύθυνη δήλωση με τα αναφερόμενα στα σημεία (α)
έως και (δ) αδικήματα.

Ερώτημα 2

Επιτρέπεται να διορίσουμε υπεργολάβους εξωτερικούς συνεργάτες και, σε περίπτωση καταφατικής
απάντησης, ποια  έγγραφα απαιτούνται για τον σκοπό αυτό; Σε περίπτωση που ο
υπεργολάβος/εξωτερικός συνεργάτης είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να υποβληθούν και νομιμοποιητικά
έγγραφα του νομικού προσώπου;

Απάντηση

Δεν υπάρχει στην Προκήρυξη  πρόβλεψη απαγόρευσης  διορισμού υπεργολάβων/εξωτερικών
συνεργατών. Τα έγγραφα που υποβάλλονται από τον Ανάδοχο  αφορούν  τον Ανάδοχο,  ο
οποίος  πρέπει να καλύπτει τους όρους της Προκήρυξης.  Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
προβλέψεις της Προκήρυξης για το οργανωτικό σχήμα του έργου, την Ομάδα Έργου κλπ (βλ. ιδίως άρθρο
13.2 της Προκήρυξης).

Ερώτημα 3

Στην περίπτωση που υποβληθούν έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται τα έγγραφα
αυτά να φέρουν Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης;

Απάντηση

Έγγραφα εκδίδονται από Κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης πρέπει να φέρουν την
σχετική επισημείωση.

Ερώτημα 4

 Στο παράρτημα Α «Περιγραφή του έργου» αναφέρεται η επιτόπια επιθεώρηση (on-site
inspection) στις Εγκαταστάσεις του ΠΥΠ που θα συμπεριλαμβάνει και δοκιμές στα υπολογιστικά
συστήματα του εκάστοτε παρόχου (diagnostics/penetration tests). Να  διευκρινιστεί το εύρος
(π.χ. αριθμός υποδομών) και το είδος (εξωτερικές, εσωτερικές, χωρίς γνώση, με γνώση, κτλ.) των
δοκιμών που θα εκτελεστούν στα υπολογιστικά συστήματα του εκάστοτε ΠΥΠ.

Απάντηση

Το εύρος των δοκιμών θα πρέπει να καλύπτει τις υποδομές του κάθε παρόχου, περιλαμβάνοντας
μεταξύ άλλων το δίκτυο, τα πληροφοριακά συστήματα και το λογισμικό των συστημάτων που υποστηρίζουν
τις υπηρεσίες πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής.

Το είδος των δοκιμών που θα εκτελεστούν στα υπολογιστικά αυτά συστήματα θα πρέπει να εμπίπτει
στις μεθοδολογίες κοινής αποδοχής σε ότι αφορά διαγνωστικούς / διεισδυτικούς ελέγχους (diagnostics
/ penetration tests). Κατ’ ελάχιστον, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διαπιστώνουν τη συμμόρφωση του
παρόχου με τα όσα αναφέρονται στις κανονιστικές διατάξεις που διέπουν την παροχή υπηρεσιών
πιστοποίησης και τα σχετικά με αυτές πρότυπα.

  • Είδος δημοσίευσης