MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Αξιολόγηση Mοντέλου Aναφοράς- Yπολογισμός...
Title Date Icon 21/05/19

Ανακοίνωση Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το έργο «Αξιολόγηση Mοντέλου Aναφοράς- Yπολογισμός & Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2018»

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

21/05/2019

Λήξη:

03/06/2019 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή

21/05/2019

                                                                                                                                                  
ΑΔΑ: Ω3Α2639-3ΟΚ

ΑΔΑΜ: 19
REQ
004982863

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αξιολόγηση Mοντέλου Aναφοράς –
Yπολογισμός & Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2018»

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ.
Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000, τηλεομ. 30 210 6105049.

2.
Διαδικασία ανάθεσης
: Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη «διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού» του
άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της
προκήρυξης.

3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών : Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή
Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών για το έργο «Αξιολόγηση Μοντέλου Αναφοράς – Υπολογισμός &
Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2018».

Η ΕΕΤΤ, με το παρόν έργο αιτείται από τον Ανάδοχο να προβεί σε αξιολόγηση του μοντέλου αναφοράς
καθώς και σε επαλήθευση του υπολογισμού σύμφωνα με τον ορισμό του Καθαρού Κόστους Καθολικής
Υπηρεσίας, όπως καταγράφεται στο άρθρο 2 και άρθρο 4 του κανονισμού της ΕΕΤΤ «Καθορισμός
μεθοδολογίας υπολογισμού Καθαρού Κόστους Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας» ΦΕΚ 2016/Β/16-08-2013».
Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει μια πλήρη και τεκμηριωμένη έκθεση για την αξιολόγηση και επαλήθευση
του μοντέλου αναφοράς- υπολογισμού του Καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας καθώς και
βελτιωτικές προτάσεις τροποποίησης του μοντέλου.

4. Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου
εκτιμάται, κατ’ ανώτατο όριο, στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000,00), πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή
προσφορές για τμήμα της δημοπρατούμενης υπηρεσίας δεν γίνονται δεκτές.

6. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Για την παροχή των δημοπρατούμενων υπηρεσιών
θα καταρτιστεί σύμβαση διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών.

7.Έγγραφα Διαγωνισμού :

α΄) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να προμηθεύονται
τα τεύχη του Διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της ΕΕΤΤ, (Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι,
Αθήνα, τηλ. +30 210 6151000 και φαξ +30 210 6105049) και από το δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr).

β΄) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: έως Τετάρτη 29 Μαΐου
2019.

γ΄) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν στο site της ΕΕΤΤ.

8. Παραλαβή –Κατάθεση Προσφορών :

α΄) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται, με ποινή
αποκλεισμού, μέσα σε κυρίως φάκελο, κλειστό και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του υποψηφίου (κυρίως
φάκελος προσφοράς), στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: «Προσφορά για το Συνοπτικό
Διαγωνισμό επιλογής Αναδόχου για το έργο “Αξιολόγηση του υποβληθέντος από τα ΕΛΤΑ Μοντέλου αναφοράς
– Υπολογισμός και Επαλήθευση Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας για το έτος 2018”» καθώς και τα
Στοιχεία υποψηφίου, ο Αποδέκτης (ΕΕΤΤ), η Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, και η
σημείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ», όπως αναλυτικά αναφέρεται στη
σχετική Προκήρυξη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους: (α) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Αρχής
αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε (β) με ταχυδρομική
αποστολή με συστημένης επιστολής ή μέσω courier προς την Αρχή. Σε περίπτωση αποστολής (ταχυδρομικής
ή courier) ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, περιπτώσεις α και β άνω, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αρχής
το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι και τις
03/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

β΄) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν: Ελληνική

γ΄)
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 21/05/2019

δ΄)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 03/06/2019 και ώρα 13:00.

9. Αποσφράγιση προσφορών: 03/06/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της
ΕΕΤΤ.

10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: Οι
προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για τέσσερις (4) μήνες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο Διαγωνισμό. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο του παραπάνω προβλεπομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να
παρατείνεται εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους και κατ’
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

11. Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια που
αναφέρονται αναλυτικά στη σχετική διακήρυξη.

 

Για την ΕΕΤΤ

   ΚΑΘ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Έγγραφα Προκήρυξης  • Είδος δημοσίευσης