Ανακοίνωση προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Δείτε το σχετικό κείμενο