MENU
Αναζήτηση

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αρχική > Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί > Ανακοίνωση προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών, Περιφερειακών & Λογισμικού της...
Title Date Icon 19/10/16

Ανακοίνωση προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών, Περιφερειακών & Λογισμικού της ΕΕΤΤ

Status Start Icon

Έναρξη

Status End Icon

Λήξη

Status info Icon

Κατάσταση

Έναρξη:

19/10/2016

Λήξη:

24/11/2016 Status end time 0:00

Κατάσταση:

Status Icon Close Κλειστή


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΕΤΤ

1. Αναθέτουσα αρχή: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Λ.
Κηφισίας 60, Μαρούσι 15125, Αττική τηλ. +30 210 6151 000,fax +30 210 6105 049.

2. Διαδικασία ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το Ν. 4412/2016

3. Φύση των ζητούμενων υπηρεσιών: Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η προμήθεια
και εγκατάσταση στους χώρους της ΕΕΤΤ, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών, κατασκευασμένων
από οίκους με αναγνωρισμένη αξιοπιστία και σημαντική διείσδυση στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά,
πιστοποιημένων με διεθνή πρότυπα ποιότητας.

4. Προϋπολογισμός έργου: Η προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του Αναδόχου
εκτιμάται, κατά ανώτατο όριο,  στο ποσό των εκατόν τριάντα μιας χιλιάδων ευρώ (131.000,00 €),
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος βαρύνει την ΕΕΤΤ.

5. Απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών: Για τη δημοπρατούμενη υπηρεσία δεν
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος αυτής. Αντιπροσφορά ή τροποποίηση
της προσφοράς ή πρόταση, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

6. Διάρκεια Υπηρεσιών και Σύμβασης: Η Σύμβαση θα προβλέπει α) ως χρόνο παράδοσης
του αντικειμένου της δημοπρατούμενης προμήθειας (εξοπλισμού, λογισμικού κλπ.) της 60 ημέρες και β)
περίοδο εγγυημένης λειτουργίας της δημοπρατούμενης προμήθειας, κατά την οποία ο Ανάδοχος  θα
παρέχει στην ΕΕΤΤ  υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες συντήρησης και
τεχνικής υποστήριξης θα παρέχονται για τρία (3) ή πέντε (5) έτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 2.8 του τεύχους Διαγωνισμού.

7. Έγγραφα Διαγωνισμού

   
α) Διάθεση Εγγράφων Διαγωνισμού: Η προκήρυξη διαγωνισμού αναρτάται στο δικτυακό
τόπο της ΕΕΤΤ (www.eett.gr) και διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

   
β) Προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για παροχή διευκρινίσεων: 14/11/2016.

   
γ) Οι απαντήσεις επί των διευκρινίσεων θα αναρτηθούν συγκεντρωτικά στο δικτυακό τόπο του
ΕΣΗΔΗΣ στις 18/11/2016.


8.  Παραλαβή – Κατάθεση Προσφορών

     
α) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών:  Οι υποψήφιοι μπορούν να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr τις προσφορές τους έως και
24/11/2016 και ώρα 13:00. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. –
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

     
β) Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν:  Ελληνική

9. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών:
30/11/2016, και ώρα 13:00 μμ, μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα μελών
της Επιτροπής Διαγωνισμού της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων
για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

10. Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 6
μήνες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

11. Κριτήρια ανάθεσης: Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά.

                  
     

                                       
Για την ΕΕΤΤ

                  
          ΚΑΘ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ

                  
     

                                       
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Τεύχος
Διαγωνισμού

  • Είδος δημοσίευσης