english version ελληνική έκδοση    rss feed


22/10/2020

1. Ερώτημα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάθεση των φακέλων αιτήσεως συμμετοχής στη δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί νωρίς το πρωί της 30ης Οκτωβρίου 2020, ήτοι 10-11 π.μ., θα παρακαλούσαμε να διευκρινιστεί ότι η προβλεπόμενη στα δικαιολογητικά Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την τελευταία τριετία, δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρίας που ελέγχεται από τον αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση, γίνεται αποδεκτό να φέρει ημερομηνία υπογραφής την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας, ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2020 .

Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι δεδομένων των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών λόγω covid, η προς κατάθεση υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επέλθει εις βάρος εταιρίας που ελέγχεται από τον αιτούντα πτώχευση ή αναγκαστική διαχείριση που δεν έχει εκδοθεί από το gov.gr και η οποία ως εκ τούτου θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής δύναται να γίνει αποδεκτή και με ημερομηνία υπογραφής την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων συμμετοχής ήτοι την 29η Οκτωβρίου 2020.