english version ελληνική έκδοση    rss feed


12/10/2020

1. Ερώτημα:

Υπάρχει κάποιος αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης; Αν ναι, παρακαλούμε να σημειωθεί.

Απάντηση:

Δεν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης, το Τεύχος Προκήρυξης εγκρίθηκε με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 957/1/24-9-2020.

2. Ερώτημα:

Πόσες ημέρες, προ της υποβολής, θα είναι διαθέσιμο το Ηλεκτρονικό Σύστημα; Θα υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης (help desk) για αυτό;

Απάντηση:

Πριν τη δημοπρασία, θα υπάρξει επαρκής χρόνος για εκπαίδευση στο Ηλεκτρονικό Σύστημα όλων των συμμετεχόντων, από την ΕΕΤΤ. Επίσης, θα διατεθεί από την ΕΕΤΤ σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, θα υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης (help desk).

3. Ερώτημα:

Η προσκόμιση εγγράφων σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αναφέρεται μόνο στην παράγραφο "IV.2. Απόδειξη της αξιοπιστίας του αιτούντος". Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που ζητούνται στις υπόλοιπες ενότητες (πχ Τμήμα Ι : Στοιχεία Αιτούντος, IV.1. Απόδειξη της αποτελεσματικότητας κα) υποβάλλονται σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ.

Απάντηση:

Όλα τα έγγραφα πρέπει να κατατεθούν στην Ελληνική. Αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά, η οποία θα περιλαμβάνει όρο ότι σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού κειμένου υπερισχύει το ελληνικό.

4. Ερώτημα:

Παρακαλούμε επίσης να επιβεβαιωθεί ότι δεν εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) (Apostille Stamp), όπου αυτή έχει εφαρμογή, εφόσον δεν αναφέρεται κάπου στην προκήρυξη.

Απάντηση:

Η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) (Apostille Stamp), όπου αυτή έχει εφαρμογή, σύμφωνα με τα εκεί αναφερόμενα και κατά τις κείμενες διατάξεις είναι εφαρμοστέα και στην παρούσα διαδικασία, χωρίς να απαιτείται προς τούτο ρητή αναφορά της στο κείμενο της Διακήρυξης.

5. Ερώτημα:

Πρέπει να κατατεθεί κάποιο ειδικό έγγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ του αιτούντος; [βλ. ΑΦΜ του αιτούντος στο Κράτος όπου έχει την έδρα του.]

Απάντηση:

Δεν απαιτείται ειδικό έγγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ του αιτούντος.

6. Ερώτημα σχετικά με την "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής":

Το κείμενο [ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και η τράπεζα μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας ] θα πρέπει να υπάρχει και σε εγγυητικές που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ;

Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι το κείμενο [ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και η τράπεζα μας αποδέχεται την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας ] θα πρέπει να υπάρχει και σε εγγυητικές που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ.

7. Ερώτημα σχετικά με την "Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής":

Το κείμενο [ Τέλος, βεβαιώνουμε ότι το ποσό της παρούσας εγγύησης δεν υπερβαίνει το όριο που έχει ταχθεί από τον Νόμο για την Τράπεζά μας ] θα πρέπει να υπάρχει και σε εγγυητικές που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος - μέλος της ΕΕ;

Απάντηση:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι "σύμφωνα με τη νομοθεσία της εκδότριας χώρας δεν προβλέπεται ανώτατο όριο για την εκδότρια Τράπεζα".

8. Ερώτημα:

7.1.2

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί πως ο κανόνας θα εφαρμοστεί αποκλειστικά στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος από τρεις (ή ίσος με τρεις εκτός από την εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ) σε όλες τις ζώνες ξεχωριστά. Για παράδειγμα, εάν ένας 4ος πλειοδότης αιτηθεί φάσμα μόνο σε μια ζώνη, μόνο αυτή θα παραπεμφθεί σε δεύτερο στάδιο (δηλαδή στο στάδιο της δημοπρασίας) σύμφωνα με το κεφάλαιο 8.

Απάντηση:

Διευκρινίζεται ότι η παρ. 7.1.2 εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος από τρεις (ή ίσος με τρεις μεταξύ των οποίων δεν είναι εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ) και για τις τέσσερις ζώνες ραδιοσυχνοτήτων. Σημειώνεται ότι στο τμήμα Ι.7 της αίτησης συμμετοχής κάθε συμμετέχων δηλώνει τις ζώνες για τις οποίες συμμετέχει στην διαδικασία χορήγησης φάσματος.

Εάν ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων δεν είναι σε όλες τις ζώνες μεγαλύτερος από τρεις (ή ίσος με τρεις μεταξύ των οποίων δεν είναι εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ) τότε πηγαίνουμε κατευθείαν σε δημοπρασία μόνο για τις ζώνες στις οποίες ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι μεγαλύτερος από τρεις (ή ίσος με τρεις μεταξύ των οποίων δεν είναι εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ).

9. Ερώτημα:

8.7.1. & 8.7.2 & Πίνακας 8.1

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι κατά την διαδικασία της δημοπρασίας για την ζώνη των 3,6GHz το τμήμα συχνοτήτων A7 με A13 θα δηλώνεται διακριτά από το τμήμα συχνοτήτων A20 με A39.

Απάντηση:

Όλα τα τμήματα Α1 έως και Α39 καθώς και στις υπόλοιπες φασματικές περιοχές, θα δηλώνονται διακριτά και θα μπορεί να υποβληθεί οικονομική προσφορά για κάθε ένα ξεχωριστά. Για παράδειγμα, ο Χ συμμετέχων θα μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά για το τμήμα Α7, για το τμήμα Α10 και για το τμήμα Α21 και ο Ψ συμμετέχων θα μπορεί να υποβάλει οικονομική προσφορά για το τμήμα Α8, Α10 και Α22.

Σημειώνεται ότι τα τμήματα Α7 έως και Α13 βρίσκονται στην περιοχή 3470-3540 MHz και τα τμήματα Α20 έως και Α39 στην περιοχή 3600-3800 MHz και κατά την διαδικασία τοποθέτησης τοποθετούνται στις αντίστοιχες ζώνες.

10. Ερώτημα:

8.14.5 & 8.14.6

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι για τη φασματική περιοχή των 2GHz – και στην περίπτωση που στη διαδικασία ανακηρυχθούν υπερθεματιστές οι τρεις υφιστάμενοι Πάροχοι και διατεθεί το σύνολο των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων – για οποιονδήποτε Πάροχο ο οποίος θα κληθεί να επιλέξει την χωροθέτηση των τμημάτων αλλά δεν είναι δυνατό να πληρούνται ταυτόχρονα και οι τρεις προϋποθέσεις της παραγράφου 8.14.5, ήτοι

α) συνεχόμενο φάσμα για όλους τους παρόχους,
β) τα τμήματα να συμπίπτουν στο μέγιστο βαθμό με υφιστάμενα δικαιώματα του παρόχου που κάνει την επιλογή και
γ) μικρότερη συνολική μετακίνηση των υφιστάμενων δικαιωμάτων όλων των παρόχων,

η επιλογή της θέσης των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων θα γίνει βάσει της παραγράφου 8.14.6

Απάντηση:

Επιβεβαιώνεται ότι εάν για οποιονδήποτε πάροχο δεν είναι δυνατό να πληρούνται ταυτόχρονα οι τρεις προϋποθέσεις τις παραγράφου 8.14.5, η θέση των υφιστάμενων Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων προσδιορίζεται βάσει της παρ. 8.14.6 έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μικρότερη δυνατή μετακίνηση των υφιστάμενων Δικαιωμάτων που δεν ανήκουν στον Συμμετέχοντα ο οποίος επιλέγει τη θέση των προς χορήγηση Φασματικών του Τμημάτων.

11. Ερώτημα:

5.1.2 & Παράτημα Δ

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι το ποσό το οποίο κάποιος συμμετέχων δηλώσει ότι προσφέρει ανά φασματική περιοχή προκειμένου να επιλέξει πρώτος τη θέση των τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων που θα του απονεμηθούν – και εφόσον στη διαγωνιστική διαδικασία για την εν λόγω φασματική περιοχή οι συμμετέχοντες είναι περισσότεροι του ενός – καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία θα δηλώσουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ότι επιθυμούν να τοποθετήσουν τα δικαιώματα.

Απάντηση:

Το ποσό που δηλώνεται ανά φασματική περιοχή καταβάλλεται εάν στην αντίστοιχη φασματική περιοχή υπάρξει δέσμευση τμημάτων ραδιοσυχνοτήτων κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, και είναι ανεξάρτητο της κατάταξης του Συμμετέχοντος και της θέσης στην οποία θα δηλώσουν οι υπόλοιποι συμμετέχοντες ότι επιθυμούν να τοποθετήσουν τα δικαιώματα. Το ποσό θα καταβληθεί είτε ο συμμετέχων επιλέξει πρώτος, είτε δεύτερος κοκ.

12. Ερώτημα:

Θα παρακαλούσαμε να διευκρινιστεί από πλευράς σας εάν στην Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στη δημοπρασία φάσματος χρειάζεται η προσθήκη της λέξης «Εθνική», στο σημείο που παραθέτουμε παρακάτω, καθώς στο σχετικό Υπόδειγμα του Τεύχους Προκήρυξης (Παράρτημα Β) έχει παραλειφθεί.

Συγκεκριμένα αναφέρεται :

« Προς :

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»

Απάντηση:

Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος. Χρειάζεται η προσθήκη της λέξης «Εθνική». Συγκεκριμένα πρέπει να αναφέρεται:
« Προς :

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων»