english version ελληνική έκδοση    rss feed


26/06/2017

Αναφορικά με δικαιολογητικά/ αποδεικτικά έγγραφα / στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν μαζί με το αίτημα συμμετοχής στην Γ' Φάση της Πρώτης Ανάθεσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 3 , Ενότητα Α  της ΑΠ ΕΕΤΤ 792/07/22.12.2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30.12.2016), η  ΕΕΤΤ σας ενημερώνει ότι, δεν απαιτείται η υποβολή εκ νέου τυχόν δικαιολογητικών / αποδεικτικών εγγράφων / στοιχείων (π.χ. εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις), τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Α' ή  της Β' Φάσης, με την προϋπόθεση ότι στο αίτημα ανάθεσης της Γ' Φάσης γίνεται ρητή και σαφής αναφορά στα συγκεκριμένα έγγραφα και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσής τους στην ΕΕΤΤ, και βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ότι τα εν λόγω στοιχεία  ισχύουν και δεν έχουν μεταβληθεί στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή τους στην ΕΕΤΤ.