english version ελληνική έκδοση    rss feed


Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κανονισμού για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG).

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το Σχέδιο Κανονισμού για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG) ), κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 46 παρ. 3, 47 παρ. 1-3, 48 παρ. 1-3 και 49 παρ. 3 του N. 4070/2012(ΦΕΚ 82/Α΄/10-4-2012), σε αντικατάσταση των αποφάσεων της ΕΕΤΤ ΑΠ 506/37/2009 (ΦΕΚ  369/Β/3-3-2009) και 548/19/2010 (ΦΕΚ  161/Β/19-2-2010).

Το κείμενο διαβούλευσης είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κανονισμού για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG).

Η ΕΕΤΤ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να παρουσιάσουν τα σχόλια και τις απόψεις τους επί του προτεινόμενου κειμένου.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση διαρκεί από τις 10/2/2014 μέχρι και τις 10/3/2014. Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 10/3/2014 και ώρα 13:00 µµ.

Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα δημοσιευτούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι απαντήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικό Παράρτημα, προκειμένου να μην δημοσιευθούν.

 
Οι απαντήσεις πρέπει να φέρουν την ένδειξη:

Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Κανονισμού για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG).

Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΕΤΤ
Λ. Κηφισίας 60,
15125 Μαρούσι
Αττική
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : access@eett.gr.

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την ΕΕΤΤ διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, µόνο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: access@eett.gr

Το παρόν κείμενο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ ως προς το περιεχόμενο της ρύθμισης που θα επακολουθήσει.