english version ελληνική έκδοση    rss feed


10 Φεβρουαρίου 2010      

Είναι γεγονός ότι το τελευταίο έτος, μεγάλη έκταση έχει πάρει στην ελληνική αγορά το φαινόμενο της διαμαρτυρίας καταναλωτών για χρεώσεις σε πενταψήφιους κωδικούς αυξημένης χρέωσης, τους οποίους εντοπίζουν στους λογαριασμούς τους κινητής τηλεφωνίας. Στους σύντομους αυτούς κωδικούς παρέχονται υπηρεσίες περιεχομένου (π.χ. ringtones, games κλπ) οι οποίες λειτουργούν με συνδρομή και χρεώνονται με τη λήψη του SMS. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές μέσω διαδικτύου, κυρίως μέσω προωθητικών μηνυμάτων που αναρτώνται σε δημοφιλή ιστοπεδία.

Η ΕΕΤΤ έχει λάβει σημαντικό αριθμό σχετικών καταγγελιών και με ευαισθησία στην προστασία του καταναλωτή, εξέδωσε τον Ιούλιο του 2009 (σε ισχύ από 29 Σεπτεμβρίου 2009) τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης (ΥΠΠ) και ειδικότερα για τις ΥΠΠ με συνδρομή.

Βάσει των νέων διατάξεων του Κώδικα:

  • Οι εταιρείες οι οποίες παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές είναι υποχρεωμένες να αναρτούν στις προωθητικές ιστοσελίδες μέσω των οποίων οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τον όρο «Συνδρομητική Υπηρεσία», τους όρους χρέωσης της υπηρεσίας, το τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών και την επωνυμία της εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι ευδιάκριτες και άμεσα προσβάσιμες από τον καταναλωτή, χωρίς να χρειάζεται ο ίδιος να τις αναζητήσει
  • Όταν ο καταναλωτής εισάγει το τηλέφωνό του σε ιστοσελίδα η οποία προωθεί συνδρομητική υπηρεσία, λαμβάνει ένα μη χρεώσιμο sms το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την ακόλουθη πληροφορία: του γνωστοποιεί ότι αφορά υπηρεσία με συνδρομή, τον ενημερώνει για το όνομα και το κόστος της υπηρεσίας και για την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής, είτε με απάντηση στο sms αυτό, είτε με εισαγωγή κωδικού που θα λάβει μέσω του sms στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας, θα δώσει τη συναίνεσή του και μόνο τότε πραγματοποιείται η εγγραφή του. 
  • Αμέσως μετά την εγγραφή του, ο καταναλωτής λαμβάνει μη χρέωσιμο sms το οποίο τον πληροφορεί για το γεγονός ότι έχει εγγραφεί σε υπηρεσία με συνδρομή, για το κόστος της υπηρεσίας, την επωνυμία του Παρόχου ΥΠΠ και τον αριθμό της γραμμής βοήθειας/παραπόνων, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο χρήστης να διαγραφεί.
  • Μια φορά μηνιαίως, αποστέλλεται μη χρεώσιμο sms με την ανωτέρω ενημέρωση στους εγγεγραμμένους συνδρομητές.

Με τις ανωτέρω διατάξεις, την ενημέρωση σε τρία στάδια και την παροχή διπλής συναίνεσης από τον καταναλωτή (double opt-in) εξασφαλίζεται η συνειδητή επιλογή του, πριν την εγγραφή σε μία τέτοια υπηρεσία.

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας, η συμμετοχή ενός καταναλωτή σε διαγωνισμό/παιχνίδι/κουίζ δεν θα πρέπει να οδηγεί στην εγγραφή του σε συνδρομητική υπηρεσία η οποία είναι ανεξάρτητη από το διαγωνισμό/κουίζ/παιχνίδι. Με άλλα λόγια, κάθε αίτημα ενός καταναλωτή για να εγγραφεί σε υπηρεσία με συνδρομή πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητη συναλλαγή, με στόχο αποκλειστικά την εγγραφή του.

Η ΕΕΤΤ εξετάζει τη συμμόρφωση των εταιρειών που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές με τις διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα και της κείμενης νομοθεσίας και θα προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα από το ν.3431/2006 μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση όπου διαπιστώνεται παραβίαση του.

Ωστόσο, η ΕΕΤΤ θα ήθελε εκ νέου να απευθύνει σύσταση προς τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί κατά την εισαγωγή του αριθμού του κινητού τους τηλεφώνου σε ιστοσελίδες και να διαβάζουν πάντα σχολαστικά τους όρους που αναφέρονται στις ιστοσελίδες αυτές.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει ο καταναλωτής να λαμβάνει τις υπηρεσίες αυτές και να χρεώνεται χωρίς τη θέλησή του ή χωρίς τη συναίνεσή του. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρέπει άμεσα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές: στην ΕΕΤΤ, αν η ενημέρωση του ήταν ελλιπής, στην Αστυνομία αν θεωρεί ότι υπάρχει απάτη κατά την παροχή της υπηρεσίας, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αν λαμβάνει μη χρεώσιμα μηνύματα ή κλήσεις για τα οποία δεν έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, στο Συνήγορο του Καταναλωτή για θέματα αμφισβήτησης χρεώσεων.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση ο καταναλωτής πρέπει να παρέχει στην αρμόδια αρχή όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα βοηθήσουν το έργο της (π.χ. αποστολέα των SMS, περιεχόμενο των SMS κλπ.). Υπενθυμίζεται ότι η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα για το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχονται στους αριθμούς αυτούς, ούτε και για τον τρόπο παροχής τους.


Για περισσότερες πληροφορίες: κα Δ. Νικολακοπούλου, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, τηλ. 6151 011 e-mail: dnikolakopoulou@eett.gr