english version ελληνική έκδοση    rss feed

  1. Ενημερωμένο κείμενο Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου (ΕΕΤΤ ΑΠ. 876/7Β/17-12-2018, όπως τροποποιήθηκε με τις Αποφάσεις ΕΕΤΤ ΑΠ. 909/2/30-9-2019, 946/17/13-7-2020)

  2. Ορισμός νέας προθεσμίας έναρξης εφαρμογής διατάξεων του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου σχετικά με την εκτίμηση και δημοσίευση τιμών ταχυτήτων και άλλων παραμέτρων ποιότητας

  3. Οδηγία της ΕΕΤΤ προς τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σχετικά με προσφερόμενες εγγυήσεις ταχύτητας δικτύου (ΕΕΤΤ ΑΠ.916/4/18-11-2019)

  4. Παράταση προθεσμίας εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου για τις ταχύτητες (ΕΕΤΤ ΑΠ. 909/2/30-9-2019)

  5. Σύντομη παρουσίαση του Εθνικού Κανονισμού Ανοικτού Διαδικτύου

  6. Εθνικός Κανονισμός Ανοικτού Διαδικτύου ─ Εξειδίκευση θεμάτων του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕΤΤ ΑΠ. 876/7Β/17-12-2018)

  7. Σύσταση της ΕΕΤΤ της 22-2-2018 προς τους παρόχους υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο σχετικά με τις ταχύτητες σύνδεσης

  8. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2120 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 531/2012 για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης.

  9. BEREC Guidelines on the Implementation by National Regulators of European Net Neutrality Rules, BoR (16) 127, 30/8/2016. (πρωτότυπο κείμενο στα αγγλικά)

  10. Κατευθυντήριες Γραμμές του BEREC για την Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανόνων Δικτυακής Ουδετερότητας από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (μετάφραση στα ελληνικά)