english version ελληνική έκδοση    rss feed

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 8 του Προεδρικού Διατάγματος 98/2017: «Η ΕΕΤΤ δύναται να καθορίζει τις ραδιοδιεπαφές που μπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία χωρίς περιορισμό κοινοποιώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη διαδικασία που ορίζεται στην Οδηγία 98/34/ΕΚ που ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 39/2001 όπως εκάστοτε ισχύει τις ραδιοδιεπαφές που προτίθεται να ρυθμίσει».

Με την 919/22/16-12-2019 Απόφαση της, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ 278/Β/4-2-2020  η ΕΕΤΤ καθόρισε τις ακόλουθες ραδιοδιεπαφές:

Υπηρεσία Εφαρμογή Αρχείο
Κινητή Υπηρεσία Ξηράς Ιδιωτικά Κινητά Ραδιοδίκτυα (PMR) και Κινητά Ραδιοδίκτυα Δημόσιας Πρόσβασης (PAMR) ΚΥ ΚΡΔ

 

Οι ραδιοδιεπαφές που έχει καθορίσει και κοινοποιήσει η ΕΕΤΤ με τις αντίστοιχες σχετικές διατάξεις του προγενέστερου Προεδρικού Διατάγματος 44/2002 βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο

Ραδιοδιεπαφές

 

Το Προεδρικό Διάταγμα 98/2017, που ενσωματώνει στην ελληνική έννομη τάξη την Οδηγία 2014/53/ΕΕ, δεν περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τον τερματικό εξοπλισμό και συνεπώς δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του η δημοσίευση διεπαφών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η Οδηγία 2014/53/ΕΕ σημειώνει στο εδάφιο 5 του προοιμίου ότι θέματα ανταγωνισμού στην αγορά του τερματικού εξοπλισμού ρυθμίζονται επαρκώς από την Οδηγία 2008/63/ΕΚ. Οι διεπαφές των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών που είχαν δημοσιευθεί με βάση τις προβλέψεις των άρθρων 4.2 και 4.3 του προγενέστερου Προεδρικού Διατάγματος 44/2002 παρέχονται στον παρακάτω σύνδεσμο

Διεπαφές τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (άρθρο 4.2 και 4.3 ΠΔ 44/2002, άρθρο 4.2 Οδηγίας 99/5/EK)