english version ελληνική έκδοση    rss feed


Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας ασύρματων δικτύων και ραδιοεξοπλισμού σε παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις ακόλουθες ενότητες.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω αρμοδιότητα της ΕΕΤΤ δεν αφορά σε δίκτυα Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλα κρατικά δίκτυα ούτε σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται  αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη.

  • Νομοθετικό πλαίσιο

Η ΕΕΤΤ είναι αρμόδια για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας ασύρματων δικτύων και ραδιοεξοπλισμού σε παρόχους δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού σύμφωνα με την  περίπτωση ιη' του άρθρου 12 του Ν. 4070/2012, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 48 του Ν.4487/2017.

Το σχετικό πλαίσιο εξειδικεύεται με τον «Κανονισμό Χρήσης και Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υπό καθεστώς Γενικής Άδειας για την Παροχή Δικτύων ή / και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 3919/Β/10-09-2018).

Με την απόφαση ΕΕΤΤ 871/4/5-11-2018 καθορίζονται όροι χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ειδικά για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25-27,5 GHz.

 

  • Δικαιούχοι – Σκοπός χορήγησης

H ΕΕΤΤ έχει την αρμοδιότητα να χορηγεί προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας σε:

α) παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την αξιολόγηση της επίδοσης ασύρματων δικτύων που σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν,

β) κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδοση και να ρυθμιστούν επιμέρους παράμετροι λειτουργίας του ραδιοεξοπλισμού.

Τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή για την κάλυψη ιδίων τηλεπικοινωνιακών αναγκών.

Η τήρηση των όρων των χορηγούμενων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κατόχων των δικαιωμάτων.

 

  • Φασματικές περιοχές

Τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας χορηγούνται:

α) στους παρόχους δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εντός του φάσματος συχνοτήτων που κατέχουν ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν,

β) στους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού εντός του φάσματος συχνοτήτων που λειτουργεί ο υπό δοκιμή ραδιοεξοπλισμός,

εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα φάσματος και πληρούνται οι τεχνικοί και λοιποί όροι που ορίζονται στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και αναφέρονται συνοπτικά στο παρόν. 

Στην περίπτωση που το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων για το οποίο υπάρχει ενδιαφέρον έχει χορηγηθεί ήδη σε πάροχο δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε άλλον χρήστη απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του κατόχου των σχετικών Δικαιωμάτων.

 

  • Τεχνικοί όροι χορήγησης

Τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας χορηγούνται σε βάση μη παρεμβολής και μη προστασίας ως προς τα υφιστάμενα συστήματα και τις υφιστάμενες χρήσεις του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

Η χορήγηση γίνεται σε συμφωνία με τον Κανονισμό Όρων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων ή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων , με τον ΕΚΚΖΣ ή με αποφάσεις ή συστάσεις αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT).

Ειδικά για τους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού, μπορούν να λαμβάνονται υπόψη και αποφάσεις αρμόδιων για τη ρύθμιση της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων οργάνων σε χώρα που πρόκειται να διατεθεί ο υπό δοκιμή εξοπλισμός ή αποφάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU).

 

  • Απαιτήσεις ως προς τον ραδιοεξοπλισμό

O χρησιμοποιούμενος ραδιοεξοπλισμός πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για το Ραδιοεξοπλισμό 2014/53/ΕΕ , που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 98/2017 (ΦΕΚ 139/Α’/2017) , καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που αφορά ραδιοεξοπλισμό.

Στις περιπτώσεις κατασκευαστών επιτρέπεται δοκιμαστική λειτουργία ραδιοεξοπλισμού, στον οποίο δεν έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από το Π.Δ. 98/2017, μόνο με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί με ευθύνη του κατασκευαστή τα κατάλληλα μέτρα βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων καθώς και την προστασία της περιουσίας.

 

  • Διάρκεια χορήγησης

Τα προσωρινά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας χορηγούνται για διάρκεια ενός (1) μήνα με δυνατότητα ανανέωσης, κατόπιν αιτήματος, για έναν (1) επιπλέον μήνα και σε κάθε περίπτωση με μέγιστη συνολική διάρκεια δύο (2) μηνών. Η ΕΕΤΤ δύναται να χορηγεί προσωρινά δικαιώματα για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας μεγαλύτερης διάρκειας, μετά από πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση του ενδιαφερόμενου.

 

  • Τέλη

Για τα προσωρινά δικαιώματα για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας καταβάλλονται τέλη χρήσης φάσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό Τελών της ΕΕΤΤ, που ανέρχονται σε 115 ευρώ ανά μήνα και  ανά θέση, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό σε ειδικούς όρους, όπως αναφέρεται  ενδεικτικά για την δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5 ης γενεάς.

 

  • Δικαιολογητικά

Αίτηση για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5G στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25-27,5 GHz, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 871/4/5-11-2018.

 

  • Ειδικοί όροι

Η ΕΕΤΤ δύναται με αποφάσεις της να καθορίζει προτεινόμενες φασματικές ζώνες, γεωγραφικές περιοχές, χρονικές περιόδους και άλλους ειδικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων εκπτώσεων στα τέλη, για τη χορήγηση προσωρινών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για σκοπούς δοκιμαστικής λειτουργίας, για λόγους που σχετίζονται με την προαγωγή της ανάπτυξης των ασύρματων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή/και τη βέλτιστη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

Με την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 871/4/5-11-2018 καθορίζονται ειδικοί όροι χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη δοκιμαστική λειτουργία δικτύων 5ης γενιάς στις ζώνες 3400-3800 ΜΗz και 24,25-27,5 GHz.