english version ελληνική έκδοση    rss feed

Η διαδικασία που περιγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 472/157/21-3-2008 «Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 1866/1989 και στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ’ εφαρμογή του ν. 3548/2007.» (ΦΕΚ 711/23-4-2008) είναι απαραίτητο να ακολουθείται από κάθε ενδιαφερόμενο, διαφορετικά ελλιπείς αιτήσεις καθυστερούν ως προς τη διεκπεραίωση τους μέχρι να συμπληρωθούν κατάλληλα. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ομαλή διαδικασία για κάθε ενδιαφερόμενο, η ΕΕΤΤ έχει εκδώσει ένα πρότυπο αίτησης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Τη χορήγηση  νέου δικαιώματος χρήσης τηλεοπτικού διαύλου,
  • Την τροποποίηση χορηγηθέντος  από την ΕΕΤΤ δικαιώματος χρήσης τηλεοπτικού διαύλου κατά το άρθρο 9,
  • Την χορήγηση  δικαιώματος χρήσης τηλεοπτικού διαύλου σε περίπτωση μετεγκατάστασης,
  • Την αλλαγή στοιχείων δικαιούχου δικαιώματος χρήσης.

Συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών πριν τη συμπλήρωση της αίτησης.

Αίτηση Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικών Διαύλων κατά το Άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.3548/2007

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Αίτησης Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Τηλεοπτικών Διαύλων κατά το Άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.3548/2007