english version ελληνική έκδοση    rss feed

Σύμφωνα με το νόμο  Ν.3548/2007 "Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 68/Α΄/2007), και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ.3 αυτού, η ΕΕΤΤ χορηγεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου οριζόμενες προϋποθέσεις ατομικά Δικαιώματα χρήσης τηλεοπτικών διαύλων.


Οι όροι, οι διαδικασίες, και κάθε σχετική λεπτομέρεια για τη χορήγηση Δικαιωμάτων χρήσης  τηλεοπτικών διαύλων ρυθμίζονται από την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 472/157/21-3-2008 «Κανονισμός Χορήγησης Δικαιωμάτων Χρήσης Διαύλων στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς (Τ/Σ) Εθνικής Εμβέλειας οι οποίοι κατέχουν άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 1866/1989 και στους Τ/Σ Περιφερειακής και Τοπικής Εμβέλειας που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 του ν. 2644/1998 και το πλαίσιο χρήσης αυτών κατ’ εφαρμογή του ν. 3548/2007.» (ΦΕΚ 711/23-4-2008).

"Κανονισμός για τον Καθορισμό των Υποχρεώσεων των Φορέων Εκμετάλλευσης σχετικά με την Πρόσβαση στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)"  (ΦΕΚ 161/Β/19-2-2010)