english version ελληνική έκδοση    rss feed

Η ΕΕΤΤ από το 2004 έχει προμηθευτεί, εγκαταστήσει και θέσει σε επιχειρησιακή λειτουργία την Ά Φάση του Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης και Εποπτείας Φάσματος (ΕΣΔΕΦ). 

Το ΕΣΔΕΦ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού εφαρμογών και υλικού, στο οποίο βασίζονται οι λειτουργίες του Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος (ΣΔΦ) και του Εθνικού Συστήματος Εποπτείας (ΕΣΕ). Για την αρτιότερη εκμετάλλευση του ΕΣΔΕΦ δημιουργήθηκαν:

 • Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου (ΕΚΕ) στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΤ στην Αθήνα  το οποίο φιλοξενεί το Σύστημα Διαχείρισης Φάσματος και συντονίζει τη λειτουργία των Περιφερειακών Κέντρων Ελέγχου (ΠΚΕ).
 • Δύο ΠΚΕ, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο την καθημερινή εποπτεία του φάσματος.

Η επικοινωνία των ΠΚΕ με το ΕΚΕ υποστηρίζεται από μια δικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης που βασίζεται σε τεχνολογίες δικτύων ευρείας περιοχής. Οι ανάγκες της Εποπτείας Φάσματος υποστηρίζονται από ένα σύνολο σταθερών και κινητών σταθμών Εποπτείας, με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω κατάλληλης δικτύωσης, εφοδιασμένους και με αντίστοιχο φορητό εξοπλισμό. Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των μετρήσεων στο πεδίο, ένα σύνολο από ελαφριά σετ δεκτών και κεραιών εποπτείας είναι διαθέσιμα.

Η δομή του ΕΣΔΕΦ παρουσιάζεται στην επόμενη εικόνα:

Η Δομή του Εθνικού Συστήματος Εποπτείας και Διαχείρισης Φάσματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Η Δομή του Εθνικού Συστήματος Εποπτείας και Διαχείρισης Φάσματος

 

Το λογισμικό εφαρμογών του ΕΣΕ βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική πελάτη / εξυπηρετητή (client / server), ενώ είναι δομημένο πάνω σε μια Βάση Δεδομένων που ακολουθεί το Σχεσιακό Μοντέλο Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Relational Database Management System –RDBMS), υποστηρίζοντας ταυτόχρονα μια διαφανή διεπαφή με το ΣΔΦ.

Οι λειτουργίες Εποπτείας που υποστηρίζονται από το λογισμικό εφαρμογών του ΕΣΕ και είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες συστάσεις και αναφορές ITU-R, είναι οι παρακάτω:

 • Μέτρηση παραμέτρων σήματος

o Συχνότητα
o Ένταση Πεδίου
o Διαμόρφωση
o Εύρος Ζώνης
o Αναγνώριση

 • Κατάληψη φάσματος
 • Ραδιογωνιομέτρηση

o Ραδιογωνιομέτρηση (Direction-finding) και εντοπισμός περιοχής (location)
o Εντοπισμός ακριβούς θέσης (homing)

 • Aνάλυση κάλυψης και παρεμβολών για δίκτυα GSM/GPRS 
 • Πρόσθετες λειτουργίες

o Καταγραφή / αναπαραγωγή σημάτων ήχου 

Το λογισμικό εφαρμογών του ΕΣΕ περιλαμβάνει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν τόσο την τοπική όσο και την απομακρυσμένη διαχείριση των μη επανδρωμένων σταθερών σταθμών και των κινητών σταθμών, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΕΤΤ, διαμέσου του υπολογιστικού συστήματος και του αντίστοιχου δικτύου δεδομένων από τα Κέντρα Ελέγχου Εποπτείας.

Η παρούσα υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος και Διαχείρισης Φάσματος (ΕΣΔΕΦ) περιλαμβάνει την εγκατάσταση:

 • 4 Σταθερών Σταθμών Εποπτείας (2 στην περιοχή της Αττικής και 2 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης) 
 • 5 Κινητών Σταθμών Εποπτείας για τη ζώνη V/UHF (4 για την Αττική και 1 για τη Θεσσαλονίκη)
 • 2 Κινητών Σταθμών Εποπτείας στη ζώνη SHF (1 για την Αττική και 1 για τη Θεσσαλονίκη).
 • 7 Μεταφερόμενων Σταθμών Εποπτείας (ένας σε κάθε Κινητό Σταθμό Εποπτείας)
 • 16 Ελαφρών Φορητών Σετ Εποπτείας (13 για την Αττική και 3 για τη Θεσσαλονίκη) για τη διενέργεια ελέγχων σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Επιπρόσθετα, η ΕΕΤΤ έχει εγκαταστήσει 4 ΣΣΕ περιορισμένων δυνατοτήτων, 2 στο νομό Αττικής και από 1 σε Ρόδο και Ηράκλειο Κρήτης ενώ διαθέτει και 1 Κινητό Σταθμό Ραδιογωνιομέτρησης.