english version ελληνική έκδοση    rss feed

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. στ’, η, λδ’) του νόμου Ν.4070/2012 είναι η αποκλειστικώς αρμόδια αρχή να εφαρμόζει την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού στις αγορές των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τα άρθρα 101 και 102 ΣΛΕΕ και τον Κανονισμό 1/2003 ΕΚ του Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, δύναται να:

στ’) «μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσία περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και (να) εφαρμόζει  τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α 93) σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών , καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ενοποιημένη Απόδοση), καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ (L 001) (άρθρο 12 στοιχείο στ)»,
η) «διενεργεί ακροάσεις για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση, για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο (άρθρο 12 στοιχείο η)»,
λδ) «απευθύνει οδηγίες και συστάσεις, επιβάλλει κατ’ αποκλειστικότητα πρόστιμα και λοιπές διοικητικές κυρώσεις, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ποινών και κυρώσεων που προβλέπονται στο ν. 3959/2011 (Α 93’) και παραπέμπει τους παραβάτες στις αρμόδιες δικαστικές αρχές».

Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ διαθέτει τις ίδιες εξουσίες ελέγχου, διεξαγωγής ερευνών, συλλογής στοιχείων και επιβολής κυρώσεων που έχει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού εφαρμόζοντας το Νόμο 3959/2011 στις αγορές της αρμοδιότητάς της.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4070/2012: «Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί κατ’ εντολή του Προέδρου της και διαθέτει για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 38 και 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93). Τα πρόσωπα αυτά έχουν το δικαίωμα, προς διαπίστωση των παραβάσεων του παρόντος νόμου, να ελέγχουν τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις φορολογικά βιβλία και στοιχεία των επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκλειομένης της κατάσχεσης ή παραλαβής τους, καθώς και πάσης φύσεως λοιπά βιβλία, στοιχεία και έγγραφα αυτών, να ενεργούν έρευνες στο γραφείο και τις λοιπές εγκαταστάσεις τους, να λαμβάνουν ένορκες ή ανωμοτί, κατά την κρίση τους, καταθέσεις, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις των άρθρων 39 και 44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Κατά την άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων τους, το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. έχει υποχρέωση εχεμύθειας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3959/2011 (Α΄93)».

Η ανωτέρω αρμοδιότητα εφαρμογής της νομοθεσίας του ελεύθερου ανταγωνισμού της ΕΕΤΤ προβλέπεται και στον ισχύοντα νόμο Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α/2020), και το άρθρο 113 αυτού, με θέμα "Αρμοδιότητες της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)", όπου ειδικότερα ορίζεται πως: 2. Ειδικότερα η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, με την επιφύλαξη του άρθρου 114, τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο παρόν Μέρος και ιδίως: .......στ) Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών και εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), σε σχέση με την άσκηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε (C 202/2016), καθώς και τον Κανονισμό 1/2003/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης (L 1)..."

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΤ έχει επί σειρά ετών χειριστεί όλο το εύρος των καταγγελιών, πρακτικών,-συμφωνιών, γνωστοποιήσεων, συγκεντρώσεων και πλήθους ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού στις αγορές των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των Ταχυδρομείων.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ