english version ελληνική έκδοση    rss feed

1. Τι είναι ηλεκτρονική υπογραφή και πως συνδέεται με το ψηφιακό πιστοποιητικό;

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν Πάροχο Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης (αρχή ψηφιακής πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου. Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο Πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου. ETSI έχει υποβάλλει τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή "ετικέτα" η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα. Σκοπός είναι (α) η ταυτοποίηση του υπογράφοντος, δηλαδή η σύνδεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής με το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει, (β) η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων και (γ) η δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή, δηλαδή ο υπογράφων δεν μπορεί να αρνηθεί την συμβολή του στην εν λόγω συναλλαγή. Σε αντιδιαστολή με την ιδιόχειρη υπογραφή, το ακριβές περιεχόμενο της ηλεκτρονικής υπογραφής διαφοροποιείται ανάλογα με τα προς υπογραφή δεδομένα αφού προκύπτει με βάση και αυτά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έννοια  και τον μηχανισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής επιλέξτε την σύνδεση Εισαγωγή στις Ηλεκτρονικές Υπογραφές.


2. Θέλω ψηφιακή υπογραφή για να συμμετάσχω σε διαγωνισμό του ΕΣΗΔΗΣ. Τι πρέπει να γνωρίζω;

Αναφορικά με τη συμμετοχή σε προκηρύξεις/διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  όπου σύμφωνα με την εγκύκλιο «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5), όσοι επιθυμούν την έκδοση ψηφιακής υπογραφής, πρέπει να απευθύνονται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) που αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ: εδώ

Στην ανωτέρω ιστοθέση είναι αναρτημένος ο Κατάλογος Εμπιστοσύνης εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης – TL (Trusted List)  ο οποίος είναι σε μορφή  .xml και περιλαμβάνει τους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης ηλ. υπογραφών που κατά δήλωσή τους εκδίδουν αναγνωρισμένα πιστοποιητικά.

Οι εν λόγω πάροχοι περιλαμβάνονται και στο « Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης » και είναι αυτοί που έχουν  την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα («Παροχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών κατά δήλωση του παρόχου»).

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το αρ. 25 παρ. 3 του Κανονισμού 910/2014 της ΕΕ «Εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή βασιζόμενη σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη μέλη.». Πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτοί παρέχουν δημοσιεύονται στον κατάλογο εμπιστοσύνης (Trusted Service List - TSL) κάθε κράτους μέλους στο σύνδεσμο:  (http://tlbrowser.tsl.website/tools/).


3. Πώς μπορώ να ξέρω αν ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης στην Ελλάδα εκδίδει αναγνωρισμένα (εγκεκριμένα) πιστοποιητικά;

Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της: εδώ

τον Κατάλογο Εμπιστοσύνης εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (Trusted List) στον οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης οι οποίοι εποπτεύονται από την ΕΛΛΑΔΑ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που παρέχονται από αυτούς.

O Κατάλογος αυτός είναι σε xml μορφή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.

Οι εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης  καταχωρούνται  επίσης στο « Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης » και είναι αυτοί που έχουν  την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα («Παροχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών κατά δήλωση του παρόχου»).


4. Πώς μπορώ να ξέρω αν ένας πάροχος υπηρεσιών εμπιστοσύνης σε Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης  εκδίδει αναγνωρισμένα (εγκεκριμένα) πιστοποιητικά;


Κάθε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο εμπιστοσύνης (Τrusted List) στον οποίο συμπεριλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης και τις εγκεκριμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης που αυτοί παρέχουν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  έχει δημιουργήσει το εργαλείο «EU Trust Service status List (TSL) Analysis Tool» μέσω του οποίου μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον Κατάλογο  Εμπιστοσύνης κάθε κράτους-μέλους  και των παρόχων που έχουν  καταχωρηθεί σε αυτόν.

Το εργαλείο EU Trust Service status List (TSL) Analysis Tool είναι διαθέσιμο στην ιστοθέση: http://tlbrowser.tsl.website/tools/.