english version ελληνική έκδοση    rss feed

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

A. ΚΕΡΑΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ

1. Ποιές είναι οι οδηγίες που ισχύουν για τον περιορισμό της έκθεσης στην ακτινοβολία των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας;

2. Ποιός ελέγχει στην Ελλάδα τα επίπεδα της ακτινοβολίας ΡΣ που προέρχεται από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνία;

3. Γιατί χρησιμοποιείται υψηλότερος παράγοντας μείωσης στις οδηγίες έκθεσης του γενικού πληθυσμού;

4. Ποια είναι τα νέα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία για την Ελλάδα;

5. Ποια είναι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία από κεραιοσύστηματα που είναι εγκατεστημένα κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς;

6. Είναι επιβλαβής για την υγεία η ακτινοβολία των σταθμών βάσης της κινητής τηλεφωνίας;

7. Γιατί είναι χρήσιμοι οι σταθμοί βάσης;

8. Γιατί χρειάζονται περισσότεροι σταθμοί βάσης;

9. Στην περιοχή μου έχω ισχυρό σήμα στο κινητό μου τηλέφωνο. Γιατί λοιπόν χρειάζεται και άλλος σταθμός βάσης;

10. Γιατί είναι απαραίτητο να βρίσκονται οι σταθμοί βάσης έξω από το σπίτι μου;

11. Όσο αυξάνονται οι σταθμοί βάσης, τα επίπεδα ακτινοβολίας αυξάνονται;

12. Μπορούν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να συνεγκαθίστανται στον ίδιο πυλώνα;

13. Με ποιo τρόπο εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια επιτρεπτής έκθεσης σε ακτινοβολία όταν οι εταιρίες έχουν συνεγκατασταθεί στον ίδιο πυλώνα;

14. Γιατί κάποιες κεραίες τοποθετούνται πίσω από οδικά σήματα, προσόψεις των καταστημάτων κ.λπ.;

15. Υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες οι κεραίες σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να μην ικανοποιούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της ανθρώπινης έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

16. Είναι ασφαλές να μένω ή να εργάζομαι στον τελευταίο όροφο κτιρίου στην ταράτσα του οποίου έχει εγκατασταθεί κεραία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας;

17. Υπάρχουν χωρικοί περιορισμοί γύρω από την περιοχή τοποθέτησης μιας κεραίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας; Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας;

18. Κατοικώ κοντά σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει κίνδυνος;

19. Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι σταθμοί βάσης πρέπει να τοποθετούνται σε ορισμένη απόσταση από ευαίσθητες περιοχές. Υπάρχει λογική σε αυτό το επιχείρημα;

 

Β. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1. Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια έκθεσης σε ακτινοβολία από κινητό τηλέφωνο;

2. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την ισχύ της ακτινοβολίας που απορροφάται από το κεφάλι μου (τιμή SAR), πριν αγοράσω κινητό τηλέφωνο;

3. Έχω διαβάσει ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Είναι αλήθεια;

4. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος/η για την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων;

5. Για ποιούς λόγους συνιστάται η αποφυγή χρήσης του κινητού σε κλειστούς χώρους;

6. Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί περιορισμοί για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα νοσοκομεία;

7. Έχουν υπάρξει αναφορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προσελκύσει κεραυνό. Είναι αληθές;

8. Πρέπει να κλείνουμε το κινητό μας κατά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου σε πρατήριο βενζίνης;

9. Λειτουργούν τα συνοδευτικά εξαρτήματα των κινητών τηλεφώνων για τα οποία πιστεύεται ότι παρέχουν προστασία απέναντι στη θέρμανση από την ενέργεια ΡΣ;

10. Τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιώ; Hands free ή bluetooth;

11. Επηρεάζει η ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας τους καρδιακούς βηματοδότες ;

12. Φοράω ακουστικό βαρηκοΐας. Μπορώ να χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο;

13. Τι ισχύει σχετικά με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης;

14. Το αυτοκίνητό μου διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν χρησιμοποιήσω το κινητό μου τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, θα επηρεαστεί ο υπολογιστής;

 

Γ. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥAΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

1. Τι είναι οι ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

2. Τι είναι το Bluetooth ;

3. Ποια είναι η συχνότητα και η ισχύς εκπομπής που χρησιμοποιούνται στo Bluetooth;

4. Τι είναι το WLAN;

5. Ποια είναι η συχνότητα και η ισχύς εκπομπής που χρησιμοποιούνται στα WLAN;

6. Τι είναι η τεχνολογία WiMAX;

7. Τι είναι τα πρότυπα IEEE 802.16;

8. Τι ισχύει για τις ασύρματες δικτυακές συσκευές ως προς το SAR;

9. Τι ισχύει για τους σταθμούς βάσης Wi ΜΑΧ ως προς το SAR;

10. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία από τις ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

11. Τι είναι η Αρχή της Προφύλαξης και πώς αυτή εφαρμόζεται στις ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

12. Ποια τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας για τις ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

*************************************

 

A. ΚΕΡΑΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΑΣΗΣ

1. Ποιές είναι οι οδηγίες που ισχύουν για τον περιορισμό της έκθεσης στην ακτινοβολία των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας;

Eθνικοί και διεθνείς φορείς προτυποποίησης έχουν συντάξει οδηγίες και κανονισμούς για τον περιορισμό της έκθεσης στην ακτινοβολία των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Στην Ελλάδα, οι δύο νόμοι που αφορούν την προστασία του κοινού από μη-ιοντίζουσα ακτινοβολία είναι: ο Νόμος υπ' αριθ. 3431 "Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις", ΦΕΚ 13/Α/3.2.2006, Άρθρο 31 και η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, ΦΕΚ, Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6.9.2000 "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά".

Τα περισσότερα Δυτικά πρότυπα είναι παρεμφερή στη βασική προσέγγιση του καθορισμού των ορίων. Συγκεκριμένα, μετά την επισκόπηση των δημοσιευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων καθορίζεται το μέγιστο επιτρεπτό όριο ακτινοβολίας για δεδομένο βιολογικό κίνδυνο, και στη συνέχεια, ενσωματώνονται παράγοντες ασφαλείας για τον καθορισμό των ορίων επιτρεπτής έκθεσης. Μέσω των παραγόντων ασφαλείας λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα στον καθορισμό των ορίων.

Οι οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης σε ΡΣ που υιοθετήθηκαν σε μερικές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης βασίστηκαν σε διαφορετική προσέγγιση για τον καθορισμό των επιτρεπτών επιπέδων και σε μερικές περιπτώσεις παρουσιάστηκαν αρκετά αυστηρότερα όρια σε σχέση με τα αντίστοιχα δυτικά. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα όρια δεν συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση.

Κάτω από την καθοδήγηση του Διεθνούς Προγράμματος για τα Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (International EMF Project) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health Organization - WHO) γίνονται προσπάθειες για την εναρμόνιση των προτύπων μεταξύ χωρών του Ανατολικού και του Δυτικού κόσμου.

2. Ποιός ελέγχει στην Ελλάδα τα επίπεδα της ακτινοβολίας ΡΣ που προέρχεται από τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας; Ελλάδα;

Σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία ( "Μέτρα προφύλαξης του κοινού από την λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά", Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. 53571/3839, ΦΕΚ, Αρ. 1105, Τεύχος Δεύτερο, 6/9/2000 και "Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις", Νόμος υπ' αριθ. 3431, Άρθρο 31, ΦΕΚ 13/Α/3-2-2006) , κατά τη λειτουργία των σταθμών βάσης, η τήρηση των ορίων επιτρεπτής έκθεσης ελέγχεται περιοδικά ή οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο από αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΕKA, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ή της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με μετρήσεις που διενεργούνται από συνεργεία των Υπηρεσιών αυτών ή από άλλα εξουσιοδοτημένα από την Ε.Ε.Α.Ε. συνεργεία (π.χ. Εργαστήρια Πολυτεχνείων ή άλλων φορέων). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών ανακοινώνονται χωρίς καθυστέρηση στον κάτοχο της κεραίας και την Ε.Ε.Α.Ε. η οποία έχει και το συντονισμό των μετρήσεων.

3. Γιατί χρησιμοποιείται υψηλότερος παράγοντας μείωσης στις οδηγίες έκθεσης του γενικού πληθυσμού;

Ο επαγγελματικά εκτιθέμενος πληθυσμός αποτελείται από ενήλικες εργαζόμενους οι οποίοι, γενικά, είναι ενημερωμένοι για την ύπαρξη των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και για τα αποτελέσματά τους. Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται ώστε να γνωρίζουν τον πιθανό κίνδυνο και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις. Αντίθετα, ο γενικός πληθυσμός αποτελείται από άτομα όλων των ηλικιών με κυμαινόμενη κατάσταση υγείας, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν ότι εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι τυπικά εκτίθενται μόνο κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας (συνήθως 8 ώρες την ημέρα), ενώ ο γενικός πληθυσμός μπορεί να είναι εκτεθειμένος μέχρι και 24 ώρες την ημέρα.

4. Ποια είναι τα νέα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία για την Ελλάδα;

Με τη δημοσίευση του Νόμου 3431/2006, τα όρια για την ασφαλή έκθεση του κοινού σε ακτινοβολία έγιναν αυστηρότερα. Συγκεκριμένα, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των διεθνώς αποδεκτών τιμών οι οποίες έχουν προταθεί από την οδηγία της ICNIRP. Οι τιμές αυτές εισάγονται στην ελληνική νομοθεσία με τα άρθρα 2 έως 4 της ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000 για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά. Επισημαίνεται ότι προ του Ν. 3431/2006 ίσχυε το 80% των αντίστοιχων τιμών.

5. Ποια είναι τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία από κεραιοσυστήματα που είναι εγκατεστημένα κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία, γηροκομεία και βρεφονηπιακούς σταθμούς;

Σύμφωνα με το Νόμου 3431/2006, "Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2 έως 4 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών.".

6. Είναι επιβλαβής για την υγεία η ακτινοβολία των σταθμών βάσης της κινητής τηλεφωνίας;

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΡΣ που εκπέμπονται από τις κεραίες των σταθμών βάσης διαδίδονται στον ελεύθερο χώρο. Όπως σε κάθε περίπτωση διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια μειώνεται δραστικά με την απομάκρυνση από την κεραία. Συνεπώς, τα επίπεδα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ΡΣ στο έδαφος είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά κοντά στην κεραία ή στο υψομετρικό επίπεδο της κεραίας. Στην πραγματικότητα οι μετρήσεις που διεξάγονται στην κοντινή περιοχή των σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, έχουν επιβεβαιώσει ότι η ακτινοβολία στο επίπεδο του εδάφους είναι συνήθως χιλιάδες φορές χαμηλότερη από τα επίπεδα αποδεκτής έκθεσης που προτείνονται στις οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ΡΣ.

7. Γιατί είναι χρήσιμοι οι σταθμοί βάσης;

Για να είναι εφικτή η επικοινωνία μέσω κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η εγκατάσταση ασύρματων δικτύων κυψελωτής διάταξης που αποτελούνται από σταθμούς βάσης και τις αντίστοιχες κεραίες τους. Κάθε φορά που πραγματοποιείται μία κλήση, εκπέμπονται ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητική ενέργεια) από το κινητό τηλέφωνο προς την πλησιέστερη κεραία και αντίστροφα.

8. Γιατί χρειάζονται περισσότεροι σταθμοί βάσης;

Τα ραδιοκύματα μπορούν να μεταδοθούν μόνο σε συγκεκριμένη απόσταση από το σημείο εκπομπής. Επίσης, οι σταθμοί βάσης μπορούν να εξυπηρετήσουν ταυτόχρονα ορισμένο αριθμό κλήσεων. Για να αντιμετωπιστεί η υψηλή ζήτηση σε περιοχές με αυξημένη κίνηση (π.χ. μέσα στις πόλεις), απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός σταθμών βάσης. Όταν οι σταθμοί βάσης έχουν εγκατασταθεί σε αραιές αποστάσεις μεταξύ τους, παρατηρούνται κενά στην κάλυψη του δικτύου, με αποτέλεσμα οι κλήσεις να διακόπτονται ή να τερματίζονται, ιδίως όταν οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων κινούνται.

9. Στην περιοχή μου έχω ισχυρό σήμα στο κινητό μου τηλέφωνο. Γιατί λοιπόν χρειάζεται και άλλος σταθμός βάσης;

Με την εγκατάσταση περισσότερων σταθμών βάσης, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να εξυπηρετήσουν περισσότερο φόρτο. Τα δίκτυα τρίτης γενιάς χρειάζονται περισσότερους σταθμούς βάσης διότι χρησιμοποιούν υψηλότερες συχνότητες και παρέχουν εξελιγμένες υπηρεσίες, που απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης συχνοτήτων.

10. Γιατί είναι απαραίτητο να βρίσκονται οι σταθμοί βάσης έξω από το σπίτι μου;

Οι σταθμοί βάσης τοποθετούνται σε περιοχές όπου οι χρήστες του δικτύου κινητής τηλεφωνίας χρειάζονται κάλυψη. Σε αστικό περιβάλλον, όπου πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλές κλήσεις ταυτόχρονα, οι σταθμοί βάσης απέχουν μεταξύ τους περίπου 200-500μ, ενώ σε αγροτικές περιοχές, όπου η τηλεπικοινωνιακή κίνηση είναι μειωμένη, 2-5χλμ.

11. Όσο αυξάνονται οι σταθμοί βάσης, τα επίπεδα ακτινοβολίας αυξάνονται;

Γενικά, ναι, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η αύξηση δεν είναι μεγάλη. Κάθε φορά που προστίθεται μια κεραία, πραγματοποιείται επιπλέον έλεγχος στην περιοχή γύρω από το σταθμό βάσης σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού σε ακτινοβολία. Τις περισσότερες φορές, πραγματοποιείται έλεγχος σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης του κοινού. Τις περισσότερες φορές, ο έλεγχος δείχνει σε επίπεδα έκθεσης αρκετές φορές χαμηλότερα από τα όρια.

12. Μπορούν οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να συνεγκαθίστανται στον ίδιο πυλώνα;

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας μπορούν να συνεγκαθίστανται στον ίδιο πυλώνα, όταν αυτό είναι εφικτό. Τότε, περισσότερες από μία κεραίες συνυπάρχουν στον ίδιο πυλώνα, με αποτέλεσμα ο πυλώνας αυτός να είναι υψηλότερος και περισσότερος εμφανής. Σε μερικές περιπτώσεις, η τοπική κοινότητα και οι σχεδιαστές των δικτύων ενδέχεται να προτιμούν περισσότερους μικρότερους πυλώνες από ένα πολύ μεγαλύτερο. Επίσης, καίτοι λειτουργούν σε διαφορετικές ζώνες ραδιοσυχνοτήτων, ενδέχεται οι εκπομπές από τις συνεγκατεστημένες εταιρίες να παρεμβάλλουν η μία στην άλλη, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο καταμερισμός του χώρου.

13. Με ποιό τρόπο εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα όρια επιτρεπτής έκθεσης σε ακτινοβολία όταν οι εταιρίες έχουν συνεγκατασταθεί στον ίδιο πυλώνα;

Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας σχεδιάζουν ζώνες περιορισμένης πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του πυλώνα, υποθέτοντας τις δυσμενέστερες συνθήκες, όπως για παράδειγμα μέγιστα επίπεδα εκπεμπόμενης ισχύος. Στην πράξη, τα αθροιστικά επίπεδα ισχύος είναι αρκετά χαμηλά λόγω ενός αριθμού παραγόντων που περιλαμβάνουν τον προσανατολισμό, το ύψος των κεραιών και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των εταιριών κινητής τηλεφωνίας σε επίπεδα φόρτου σε δεδομένη χρονική στιγμή.

14. Γιατί κάποιες κεραίες τοποθετούνται πίσω από οδικά σήματα, προσόψεις των καταστημάτων κ.λπ.;

Πρόκειται για μικρές κεραίες, τις κεραίες μικροκυψελών. Εγκαθίστανται για την εξυπηρέτηση της υψηλής τηλεπικοινωνιακής ζήτησης σε πολυσύχναστες περιοχές και κλειστούς χώρους. Συνήθως τοποθετούνται στο επίπεδο του δρόμου σε εξωτερικούς τοίχους και συνήθως δεν ξεχωρίζουν εύκολα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του κτιρίου. Οι μικροκυψέλες συνήθως έχουν ακτίνα 300-1000μ. Οι κεραίες μικροκυψελών εκπέμπουν χαμηλότερα επίπεδα ισχύος σε σχέση με αυτά των κεραιών των μεγαλύτερων σταθμών βάσης.

15. Υπάρχουν συνθήκες υπό τις οποίες οι κεραίες σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να μην ικανοποιούν τις οδηγίες για τον περιορισμό της ανθρώπινης έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία;

Ένας μη κατάλληλος σχεδιασμός ή η ανεπαρκής μέριμνα για την ασφάλεια της τοποθέτησης ενός σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη ικανοποίηση των οδηγιών.

Υπέρβαση των ορίων επιτρεπτής έκθεσης του γενικού πληθυσμού είναι ενδεχόμενη όταν οι κεραίες εγκαθίστανται σε τέτοιες θέσεις ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή οριζόντια απόσταση από τις ακτινοβολούσες επιφάνειες των κεραιών. Κεραίες εγκατεστημένες πάνω ή κοντά σε στέγες κτιρίων μπορεί να αποτελέσουν τέτοιες περιπτώσεις.

Σε περιπτώσεις όπου κεραίες σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας είναι ισοϋψείς προς τα γειτονικά κτίρια, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και μετρήσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλες τις θέσεις των γειτονικών κτιρίων όπου δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού.

16. Είναι ασφαλές να μένω ή να εργάζομαι στον τελευταίο όροφο κτιρίου στην ταράτσα του οποίου έχει εγκατασταθεί κεραία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας;

Δεν αποτελεί πρόβλημα, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

 • Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αυτές δεν ακτινοβολούν κατά την κατακόρυφη διεύθυνση.
 • Η στέγη του κτιρίου απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Συνήθως, μία στέγη αναμένεται να μειώσει την ισχύ του σήματος κατά 5 με 10 φορές ή και ακόμη περισσότερο στην περίπτωση ενισχυμένου τσιμέντου ή μεταλλικής στέγης.
 • Μετρήσεις σε διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου και διαδρόμους επιβεβαιώνουν ότι η πυκνότητα ισχύος είναι πολύ χαμηλότερη από τα όρια των οδηγιών επιτρεπτής έκθεσης.

17. Υπάρχουν χωρικοί περιορισμοί γύρω από την περιοχή τοποθέτησης μιας κεραίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας; Ποια είναι η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας;

Οι οδηγίες για τον περιορισμό της έκθεσης σε πεδία ΡΣ δεν αναφέρονται σε χωρικούς περιορισμούς, δηλαδή σε συγκεκριμένη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας, αλλά καθορίζονται από ελάχιστα επιτρεπτά όρια που δεν πρέπει να υπερβαίνονται στα σημεία πρόσβασης του κοινού.

Για να προκύψει έκθεση του κοινού στα όρια ή κοντά στα επιτρεπτά όρια στις συχνότητες κινητής τηλεφωνίας, ένα άτομο πρέπει να βρεθεί στο ύψος της κεραίας και σε απόσταση μερικών μέτρων από αυτήν.

18. Κατοικώ κοντά σε σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει κίνδυνος;

Στις περιπτώσεις όπου ο γενικός πληθυσμός έχει πρόσβαση στην περιοχή γύρω από το σταθμό βάσης, τα επίπεδα του ραδιοσήματος είναι συνήθως πολύ χαμηλότερα ακόμη και από τις αυστηρότερες διεθνώς υιοθετημένες οδηγίες επιτρεπτής έκθεσης. Μόνο σε περιοχές πολύ κοντά και ισοϋψείς προς στις κεραίες μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ορίων επιτρεπτής έκθεσης. Ο διαχειριστής του δικτύου λαμβάνει μέτρα για να εμποδίσει την πρόσβαση του κοινού σε αυτές τις περιοχές, τοποθετώντας τις κεραίες στην κορυφή στύλων ή στη στέγη πολυόροφων κτιρίων. Οι σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας του συστήματος GSM λειτουργούν υπό χαμηλή ισχύ εκπομπής για την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής από γειτονικούς σταθμούς που θα μπορούσε να επηρεάσει την ποιότητα των κλήσεων. Σε ένα συνήθη σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM εγκατεστημένο στην οροφή ενός κτιρίου ή πάνω στα στύλο, η τυπική μέγιστη ισχύς εκπομπής προς περιοχές ελεύθερης πρόσβασης από το γενικό πληθυσμό είναι σημαντικά μικρότερη από τα περισσότερα εθνικά πρότυπα για την έκθεση σε εκπομπές ΡΣ.

19. Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι σταθμοί βάσης πρέπει να τοποθετούνται σε ορισμένη απόσταση από ευαίσθητες περιοχές. Υπάρχει λογική σε αυτό το επιχείρημα;

 • Οι άνθρωποι που ζουν, εργάζονται ή μελετούν μέσα σε ένα κτίριο είναι λιγότερο εκτεθειμένοι στην ακτινοβολία ενός σταθμού βάσης εγκατεστημένου στην οροφή του κτιρίου τους σε σχέση με κάποιον που βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά
 • Η οριζόντια απόσταση από το σταθμό βάσης δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της πυκνότητας ισχύος στο επίπεδο του εδάφους και καθορίζεται κυρίως από το ύψος τοποθέτησης, την ισχύ και το διάγραμμα ακτινοβολίας της κεραίας.

Επιπλέον, η απομάκρυνση κεραιών σταθμών βάσης από μια περιοχή όπου υπάρχουν χρήστες κινητής τηλεφωνίας, έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 • Αύξηση της έκθεσης των χρηστών στην εκπομπή από τα κινητά τους τηλέφωνα
 • Απαίτηση για αύξηση της ισχύος εκπομπής των κεραιών πλησιέστερων υφιστάμενων σταθμών βάσης
 • Αύξηση του μεγέθους της κυψέλης και κατά συνέπεια μείωση του αριθμού των χρηστών που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε μία περιοχή

Β. ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

1. Ποια είναι τα επιτρεπτά όρια έκθεσης σε ακτινοβολία από κινητό τηλέφωνο;

Το μέγεθος που χρησιμοποιείται διεθνώς για να περιγράψει την απορροφούμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από το κεφάλι και το σώμα του χρήστη είναι ο ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Προσδιορίζει την ισχύ της ακτινοβολίας που απορροφάται σε Watt (W) ανά μονάδα μάζας βιολογικού ιστού (kg).

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές του SAR είναι:

 • 0.08 W / kg για ολόκληρο το σώμα
 • 2 W / kg για τμήμα του σώματος (για παράδειγμα το κεφάλι)

Τα όρια αυτά έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η κοινοτική οδηγία 99/5/ΕΚ για ΡΤΤΕ (ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός) που έχει μεταφερθεί στην Ελληνική νομοθεσία με το ΠΔ 44/2002 θέτει έμφαση στην υγεία και ασφάλεια του χρήστη απαιτώντας συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3.1α. Κάθε συσκευή που κυκλοφορεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνεται με την ανωτέρω οδηγία, φέρει τη σήμανση CE. Επίσης, στα συνοδευτικά έγγραφα υπάρχει η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Περισσότερες οδηγίες σχετικά με το τι ισχύει για το ΡΤΤΕ υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr στο μενού Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, υπομενού Ραδιοεπικοινωνίες και επιλογή Ραδιοεξοπλισμός και Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός.

2. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για την ισχύ της ακτινοβολίας που απορροφάται από το κεφάλι μου (τιμή SAR), πριν αγοράσω κινητό τηλέφωνο;

Οι συσκευασίες των νέων μοντέλων κινητών τηλεφώνων περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με τη μέγιστη τιμή του SAR που προκαλούν στο κεφάλι του χρήστη. Επιπλέον για κάθε μοντέλο κινητού τηλεφώνου, οι αγοραστές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, σχετικές με την τιμή του SAR και τις συνθήκες υπό τις οποίες υπολογίστηκε, στο διαδικτυακό τόπο των κατασκευαστών (όπως για παράδειγμα της NOKIA: http://sar.nokia.com/sar/index.jsp). Η ΕΕΤΤ στα πλαίσια ενημέρωσης των καταναλωτών έχει συγκεντρώσει τις τιμές SAR από τις περισσότερες συσκευές που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και τις δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της: εδώ. Τα όρια αυτά κυμαίνονται στην περιοχή 0.2–1.4 Watt / Kg με τα περισσότερα (περίπου το 50%) να βρίσκονται γύρω από την τιμή 0.7 Watt / Kg . Ο αγοραστής μπορεί να λάβει υπόψη του αυτή την πληροφoρία και να επιλέξει ένα κινητό τηλέφωνο με χαμηλή τιμή SAR .

3. Έχω διαβάσει ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Είναι αλήθεια;

Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη επιστημονική απόδειξη ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να προκαλέσουν καρκινογένεση στον εγκέφαλο ή άλλου τύπου καρκίνο στον άνθρωπο.

Το φθινόπωρο του 2000 ξεκίνησε μία διεθνής επιστημονική έρευνα, γνωστή ως INTERPHONE study, με τη συμμετοχή 13 χωρών με στόχο τη διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ της τακτικής και μακροχρόνιας χρήσης κινητών τηλεφώνων και της εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου. Τα πρώτα πρόσφατα δημοσιευμένα αποτελέσματα από τη Βρετανία δεν έχουν βρει αποδείξεις ότι η τακτική χρήση κινητού τηλεφώνου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του εγκεφάλου.
Αυτά τα αρχικά αποτελέσματα συμφωνούν με τις ήδη δημοσιευμένες έρευνες της Σουηδίας και της Δανίας. Αντιθέτως, η γερμανική ανάλυση έδειξε δείγματα αυξημένου κινδύνου εμφάνισης γλοιώματος μεταξύ μακροχρόνιων (πάνω από μια δεκαετία) χρηστών κινητών τηλεφώνων. Επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων αυτής της ομάδας μπορεί να είναι εφικτή μόνο ύστερα από την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των αποτελεσμάτων όλων των ερευνητικών ομάδων των 13 χωρών.

Σε κάθε περίπτωση, για τη διατύπωση ασφαλών γενικών συμπερασμάτων απαιτείται συνδυασμός εργαστηριακών και επιδημιολογικών ερευνών σε μακροχρόνιους χρήστες κινητών τηλεφώνων.

4. Πώς μπορώ να είμαι βέβαιος/η για την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων;

Για τη διερεύνηση πιθανών κινδύνων για την υγεία λόγω της χρήσης κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιούνται εξελιγμένες ερευνητικές μέθοδοι βασισμένες σε δοκιμασμένα μοντέλα. Πολλά ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς και τα πρότυπα και οι οδηγίες περιορισμού της έκθεσης σύμφωνα με τα οποία διενεργείται η έρευνα, ελέγχονται από ανεξάρτητους φορείς σε όλο τον κόσμο. Τα ερευνητικά αποτελέσματα αξιολογούνται συνεχώς σε διεθνές επίπεδο από οργανισμούς όπως η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τη Μη-ιοντίζουσα Ακτινοβολία (International Commission on Non - Ionizing Radiation Protection - ICNIRP) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization - WHO).

5. Για ποιούς λόγους συνιστάται η αποφυγή χρήσης του κινητού σε κλειστούς χώρους;

Η ισχύς που εκπέμπει μια συσκευή κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από την επιτυχία ραδιοεπικοινωνίας της συσκευής με το σταθμό βάσης. Όσο λιγότερο εμποδίζεται η ραδιοεπικοινωνία τόσο μικρότερη είναι η ισχύς εκπομπής της συσκευής και επομένως τόσο μικρότερη είναι η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται από το κεφάλι του χρήστη. Η ποιότητα της ραδιοεπικοινωνίας εμφανίζεται στην συσκευή συνήθως ως ένταση του σήματος λήψης και απεικονίζεται τις περισσότερες φορές με μπάρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, συνιστάται η αποφυγή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου σε χώρους όπου εμποδίζεται η ραδιοεπικοινωνία του κινητού τηλεφώνου με το σταθμό βάσης, οπότε η ένταση του σήματος δεν είναι ικανοποιητική. Τέτοιοι χώροι είναι ασανσέρ, υπόγεια, μετρό, αυτοκίνητο.

Όταν χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, η ισχύς που εκπέμπει το κινητό τηλέφωνο είναι μεγαλύτερη στην προσπάθεια να διατηρείται η σύνδεση με το δίκτυο καθώς μετακινούμαστε από κυψέλη σε κυψέλη. Κατά συνέπεια η ενέργεια που απορροφάται από το κεφάλι του χρήστη είναι μεγαλύτερη.

6. Γιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί περιορισμοί για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα νοσοκομεία;

Το ραδιοσήμα που εκπέμπεται από το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές που επηρεάζουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ιατρικών συσκευών. Σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 2 μέτρα, η πιθανότητα παρεμβολής μειώνεται δραστικά. Η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι δυνατή σε καθορισμένους χώρους μέσα στο νοσοκομείο. Ωστόσο, πρέπει να συμμορφωνόμαστε σε οποιαδήποτε προειδοποιητική πινακίδα ή οδηγία από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές στο σπίτι σας, πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του γιατρού σας ή του προμηθευτή της συσκευής.

7. Έχουν υπάρξει αναφορές από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το κινητό τηλέφωνο μπορεί να προσελκύσει κεραυνό. Είναι αληθές;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη γνώση, δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη που καταδεικνύει ότι η χρήση των κινητών τηλεφώνων δεν είναι ασφαλής κατά τη διάρκεια κεραυνών.

8. Πρέπει να κλείνουμε το κινητό μας κατά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου σε πρατήριο βενζίνης;

Τα εγχειρίδια χρήσης κινητών τηλεφώνων συχνά συμβουλεύουν ότι τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να απενεργοποιούνται όταν βρίσκονται κοντά σε περιοχές φύλαξης πετρελαίου. Αυτό δεν οφείλεται στα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το κινητό τηλέφωνο αλλά στο δυνητικό κίνδυνο ότι, αν η συσκευή πέσει και αποσπαστεί η μπαταρία από το τηλέφωνο, μπορεί να προκληθεί σπινθήρας μεταξύ των επαφών. Αυτό ισχύει επίσης και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές που τροφοδοτούνται από μπαταρίες όπως οι φακοί, τα φορητά ραδιοκασετόφωνα, τα CD players , κα. Προτείνεται οι χρήστες των κινητών τηλεφώνων να σέβονται τις απαγορεύσεις των εταιριών πετρελαίου και να ακολουθούν τις εκάστοτε σχετικές οδηγίες.

9. Λειτουργούν τα συνοδευτικά εξαρτήματα των κινητών τηλεφώνων για τα οποία πιστεύεται ότι παρέχουν προστασία απέναντι στη θέρμανση από την ενέργεια ΡΣ;

Μερικά προϊόντα που θεωρούνται ότι προστατεύουν το χρήστη από την απορρόφηση ισχύος ΡΣ αποτελούνται από ειδικές θήκες (καλύμματα) τηλεφώνων, ενώ άλλα αποτελούνται μόνο από ένα μεταλλικό εξάρτημα που προσαρτάται στο τηλέφωνο. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι αυτά τα προϊόντα γενικά δεν λειτουργούν όπως διαφημίζονται. Σε αντίθεση με τα hands-free, αυτά τα “προστατευτικά” εξαρτήματα ενδέχεται να παρεμβάλλονται στη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου. Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να αναγκάζεται να αυξάνει την ισχύ εκπομπής για εξισορρόπηση, οδηγώντας σε αυξημένη απορρόφηση ΡΣ.

10. Τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιώ; Hands free ή bluetooth;

Τα ενσύρματα εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών (hands free) επιτρέπουν τη μετάδοση των ακουστικών μόνο συχνοτήτων που είναι απαραίτητες για να επικοινωνούμε. Δεν αναμεταδίδουν δηλαδή τα εξαρτήματα αποδέσμευσης χεριών την ακτινοβολία στο κεφάλι μας.

Τα ασύρματα εξαρτήματα τεχνολογίας bluetooth εκπέμπουν πολύ μικρότερη ακτινοβολία σε σχέση με το κινητό τηλέφωνο, επειδή η απόσταση ανάμεσα στο ακουστικό bluetooth και το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την απόσταση ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και το σταθμό βάσης. Έτσι, η επιβάρυνση του κεφαλιού από τη χρήση τους είναι σημαντικά μικρότερη σε σχέση με αυτή που υπάρχει όταν χρησιμοποιείται απευθείας το κινητό τηλέφωνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ισχύς εκπομπής των συσκευών bluetooth είναι της τάξης του 1mW στη συχνότητα των 2.45 GHz.

Επισημαίνεται ότι και στις δύο αυτές περιπτώσεις το κινητό δεν παύει να λειτουργεί ως πομπός, δηλαδή εκπέμπει ακτινοβολία όπως θα έκανε αν ήταν σε επαφή με το αυτί. Για το λόγο αυτό έχει μεγάλη σημασία η θέση στην οποία τοποθετείται το κινητό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με hands free ή bluetooth. Θεωρητικοί υπολογισμοί αλλά και μετρήσεις έχουν δείξει ότι η ένταση της ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων που απορροφάται όταν ο χρήστης απομακρύνει τη συσκευή από το κεφάλι του και το σώμα του μειώνεται δραστικά. Τοποθετώντας τη συσκευή σε απόσταση μισό μέτρο από το κεφάλι, η απορροφούμενη ενέργεια από το κεφάλι μπορεί να μειωθεί κατά 100 φορές.

11. Επηρεάζει η ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας τους καρδιακούς βηματοδότες;

Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες έχουν δείξει ότι, όταν κάποια κινητά τηλέφωνα τοποθετηθούν πολύ κοντά σε εμφυτευμένους καρδιακούς βηματοδότες, μπορεί να παρατηρηθεί παρεμβολή στη δημιουργία των παλμών από το βηματοδότη.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη επιστημονική γνώση:

 • Η ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή στη φυσιολογική λειτουργία των βηματοδοτών εμφανίζεται μόνο με τα ψηφιακά κινητά τηλέφωνα και όχι με τα αναλογικά.
 • Για τα ψηφιακά τηλέφωνα και για τους βηματοδότες που χρησιμοποιούνται ευρέως, εφόσον το τηλέφωνο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 15 εκατοστά από τον εμφυτευμένο βηματοδότη, δεν παρατηρούνται φαινόμενα ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής. Έτσι, η λειτουργία του βηματοδότη δεν επηρεάζεται όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται για ομιλία με το συμβατικό τρόπο. Ωστόσο, μερικοί βηματοδότες νέας τεχνολογίας μπορεί να είναι περισσότερο ευαίσθητοι στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.
 • Όταν το ψηφιακό τηλέφωνο είναι κλειστό ή δεν βρίσκεται στο εύρος παρεμβολής του βηματοδότη, η παρεμβολή σταματά και ο βηματοδότης επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία.

Με βάση αυτά τα προκαταρκτικά ευρήματα, τα κινητά τηλέφωνα δεν φαίνεται να προκαλούν σημαντικό πρόβλημα στην υγεία για τη σημαντική πλειονότητα των φορέων βηματοδότη. Ωστόσο, μπορεί να ληφθούν μερικές απλές προφυλάξεις ώστε οι φορείς βηματοδότη να είναι βέβαιοι ότι το κινητό τους τηλέφωνο δεν προκαλεί ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή. Για παράδειγμα, κρατώντας το κινητό τηλέφωνο στο ετερόπλευρο αυτί σε σχέση με τη θέση στην οποία έχει εμφυτευτεί ο βηματοδότης αυξάνεται η απόσταση μεταξύ βηματοδότη και κινητού τηλεφώνου. Δεδομένου ότι τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια όταν βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργίας (είναι “ανοικτά”, δηλαδή ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιούνται), οι φορείς βηματοδότη πρέπει να αποφεύγουν να τοποθετούν το κινητό τηλέφωνο, εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία, στην τσέπη του σακακιού ή του πουκαμίσου απευθείας πάνω από το βηματοδότη. Για ειδικές πληροφορίες, οι φορείς βηματοδότη πρέπει να ανατρέχουν στ ο εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης για το συγκεκριμένο μοντέλο βηματοδότη καθώς και στο εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης για το συγκεκριμένο μοντέλο κινητού τηλεφώνου.

12. Φοράω ακουστικό βαρηκοΐας. Μπορώ να χρησιμοποιώ κινητό τηλέφωνο;

Η παλμική ακτινοβολία του κινητού τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ορισμένους τύπους ακουστικών βαρηκοΐας. Ακόμα και σε απόσταση ενός μέτρου μπορεί να προκύψουν παρεμβολές. Τα άτομα που φορούν ακουστικό βαρηκοΐας αντιλαμβάνονται τις παρεμβολές αυτές σαν βουητό στο αυτί. Υπάρχουν τύποι ακουστικών βαρηκοΐας που δεν δέχονται παρεμβολές ακόμη και όταν το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται στο ίδιο αυτί με αυτό που φέρει το ακουστικό. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το σχεδιασμό της ατρωσίας στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή κάθε ακουστικού βαρηκοΐας, τη φύση της απώλειας ακοής και τον τύπο του κινητού τηλεφώνου. Δυστυχώς, πολλά ακουστικά βαρηκοΐας παλαιότερης τεχνολογίας μπορεί να είναι ευαίσθητα στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή καθιστώντας τη λειτουργία του κινητού τηλεφώνου πολύ δύσκολη. Αν φοράτε ακουστικό βαρηκοΐας και θέλετε να χρησιμοποιήσετε κινητό τηλέφωνο, ρωτήστε αν το ακουστικό σας είναι συμβατό με την ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας (τα μικρά ακουστικά μέσα στο αυτί είναι λιγότερο ευαίσθητα στις παρεμβολές από τα ακουστικά που φοριούνται πίσω από το αυτί). Δεδομένης της παρεμβολής, υπάρχουν μερικές απλές συμβουλές μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση:

 • Αν είναι δυνατό, ενδείκνυται η χρήση του κινητού τηλεφώνου από το αυτί στο οποίο δεν χρησιμοποιείται το ακουστικό βαρηκοΐας
 • Χρησιμοποιήστε ακουστικό βαρηκοΐας με υψηλότερη ανθεκτικότητα στην ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
 • Χρησιμοποιήστε εξαρτήματα hands-free. Στο ακουστικό βαρηκοΐας μπορούν να προσαρτηθούν διάφορα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο ή τη θέση Τ- Coil

13. Τι ισχύει σχετικά με τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης;

Σύμφωνα με το νέο Κ.Ο.Κ., η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση ή χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας (bluetooth). Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του οδηγού αυξάνει την πιθανότητα ατυχήματος. Η συγκέντρωση κατά τη διάρκεια της οδήγησης είναι πολύ σημαντική. Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το μεταλλικό αμάξωμα του αυτοκινήτου εγκλωβίζει μέρος της ακτινοβολίας, εμποδίζοντας τη ραδιοεπικοινωνία με το σταθμό βάσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη αύξηση της ισχύος εκπομπής του κινητού και συνεπώς και της απορρόφησης ισχύος από το κεφάλι του χρήστη. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται η χρήση εξωτερικής κεραίας. Στο εμπόριο υπάρχει πληθώρα εξαρτημάτων και συσκευών όπως συσκευές αποδέσμευσης των χεριών για τη χρήση κινητού τηλεφώνου στο αυτοκίνητο. Σημειώνεται ότι σε πολλές χώρες (και στην Ελλάδα) απαγορεύεται η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Οι οδηγοί πρέπει να υπακούουν στην εθνική νομοθεσία της χώρας όπου ταξιδεύουν.

14. Το αυτοκίνητό μου διαθέτει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν χρησιμοποιήσω το κινητό μου τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της οδήγησης, θα επηρεαστεί ο υπολογιστής;

Έλεγχοι οι οποίοι έγιναν από κατασκευαστές αυτοκινήτων έχουν αποδείξει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα παρεμβολής στους αερόσακους, στην αυτόματη πέδηση ή στα συστήματα ελέγχου πλοήγησης κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Ένα κινητό τηλέφωνο ενδεχομένως προκαλεί παρεμβολή στο ηχοσύστημα του οχήματος και στο σύστημα αυτόματου κλειδώματος, αλλά μόνο στην περίπτωση που βρίσκεται κοντά σε αυτές τις συσκευές. Στην Ελλάδα η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης γίνεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σχετική ερώτηση.

15. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κινητού τηλεφώνου και ασύρματου τηλέφωνου;

Τα ασύρματα τηλέφωνα προηγμένης τεχνολογίας έχουν αρχή λειτουργίας παρόμοια με αυτή των κινητών τηλεφώνων. Η ισχύς εκπομπής φθάνει έως 0.01 Watts για τα ασύρματα τηλέφωνα και 0.01 έως 0.12 Watts για τους σταθερούς σταθμούς βάσης τους. Είναι, δηλαδή, πολύ ασθενέστερη από την ισχύ που χαρακτηρίζει τη λειτουργία του συστήματος κινητής τηλεφωνίας (κινητά τηλέφωνα και σταθμοί βάσης). Η εμβέλεια των σταθμών βάσης είναι της τάξης των μερικών εκατοντάδων μέτρων. Βέβαια, στις συνήθεις συνθήκες χρήσης του κινητού τηλεφώνου μέσα σε αστικό περιβάλλον, η ισχύς εκπομπής του ενδεχομένως να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη του ασύρματου τηλεφώνου, γεγονός που οφείλεται στο πυκνό αστικό δίκτυο σταθμών βάσης.

Γ. ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΙΚΤΥAΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

1. Τι είναι οι ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

Οι σύγχρονες ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες, όπως το Bluetooth το WLAN και το WiMAX, καθιστούν εφικτή την ασύρματη σύνδεση μεταξύ τηλεπικοινωνιακών συσκευών και συσκευών επεξεργασίας δεδομένων. Αντίστοιχα προς την τεχνολογία που χρησιμοποιούν, οι συσκευές αυτές έχουν διαφορετικές ακτίνες λειτουργίας. Η επικοινωνία και η μετάδοση πληροφορίας γίνεται με εκπομπή και λήψη ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.

2. Τι είναι το Bluetooth;

Το Bluetooth είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για την ασύρματη σύνδεση συσκευών σε μικρές αποστάσεις. Σε χώρους εργασίας η τεχνολογία Bluetooth δικτυώνει συσκευές όπως Η/Υ, φορητούς Η/Υ, υπολογιστές παλάμης, εκτυπωτές, σαρωτές, ασύρματα ποντίκια και ασύρματα πληκτρολόγια. Επίσης, χρησιμοποιείται σε ασύρματες συσκευές αποδέσμευσης των χεριών (hands free) για σύνδεση με κινητά τηλέφωνα.

3. Ποια είναι η συχνότητα και η ισχύς εκπομπής που χρησιμοποιούνται στ o Bluetooth;

Η περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας του Bluetooth είναι 2400 έως 2480 MHz.

Η τεχνολογία Bluetooth έχει τρία επίπεδα μέγιστης ισχύος εκπομπής:

 • Κατηγορία Ι: 100 Milliwatt (mW) με ακτίνα λειτουργίας περίπου 100 μέτρων
 • Κατηγορία ΙΙ: 2.5 Milliwatt (mW) με ακτίνα λειτουργίας μέχρι 50 μέτρα
 • Κατηγορία ΙΙΙ: 1 Milliwatt (mW) με ακτίνα λειτουργίας περίπου 10 μέτρων

Οι περισσότερες συσκευές που διατίθενται στην αγορά ανήκουν στις κατηγορίες ΙΙ και ΙΙΙ. Η πραγματική μέση ισχύς εκπομπής εξαρτάται από την κατάσταση λειτουργίας και από το πλήθος των προς μετάδοση δεδομένων. Είναι σαφώς μικρότερη από τα καθορισμένα όρια της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

4. Τι είναι το WLAN ;

WLAN – Wireless Local Area Network (ασύρματο τοπικό δίκτυο)– Χρησιμοποιείται για τη δικτύωση συσκευών σε αποστάσεις από 30 ως 100 μέτρα και στον ελεύθερο χώρο ως 300 μέτρα. Κατά τη λειτουργία Ad - hoc δικτύων είναι δυνατή η απευθείας επικοινωνία συσκευών μέσω plug - in καρτών Η/Υ. Κατά τη λειτουργία Infrastructure, οι συσκευές επικοινωνούν με ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης (access point, Hot Spot) μέσω του οποίου συνδέονται με ένα σταθερό δίκτυο.

Μέσω του WLAN μπορούν να συνδεθούν απομακρυσμένα δίκτυα Η/Υ και να διασυνδεθούν εξωτερικές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις ή πανεπιστήμια με το εσωτερικό δίκτυο δεδομένων. Επίσης, σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια, και άλλα παρόμοια μέρη, το WLAN προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Internet .


5. Ποια είναι η συχνότητα και η ισχύς εκπομπής που χρησιμοποιούνται στα WLAN;

Το WLAN λειτουργεί κυρίως στην περιοχή συχνοτήτων 2400-2483.5 MHz (όπως και η τεχνολογία Bluetooth) και όχι ευρέως προς το παρόν, στην περιοχή των 5 GHz.

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής των τερματικών συσκευών και των κεντρικών σημείων (σημείων πρόσβασης) εξαρτάται από την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας όπως ακολούθως:

 • 100 mW σε συχνότητες από 2400 έως 2483.5 MHz ,
 • 200 mW σε συχνότητες από 5150 έως 5350 MHz για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
 • 1000 mW σε συχνότητες από 5470 έως 5725 MHz για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Η περιοχή των 5 GHz μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τερματικά που έχουν τη δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης της ισχύος εκπομπής. Δεν επιτρέπεται η χρήση ιδιαιτέρως κατευθυντικών κεραιών.


6. Tι είναι η τεχνολογία WiMAX ;

Η τεχνολογία WiMAX - Worlwide Interoperability for Microwave Access - στηρίζεται στην οικογένεια προτύπων ΙΕΕΕ 802.16 και χρησιμοποιείται για την ασύρματη δικτύωση συσκευών σε μεγάλη απόσταση. Το WiMAX προσφέρεται από παρόχους που εγκαθιστούν ειδικούς σταθμούς βάσης. Η πρόσβαση από το χρήστη στην υπηρεσία γίνεται ασύρματα χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή με το σταθμό βάσης. Θεωρητικά, η μέγιστη απόσταση μεταξύ σταθμού βάσης και τερματικής συσκευής χρήστη μπορεί να φθάσει τα 50 χιλιόμετρα. Στην πράξη, η απόσταση αυτή κυμαίνεται μεταξύ 5 και 20 χιλιομέτρων, ανάλογα με το πόσο πυκνά δομημένη είναι η περιοχή που καλύπτει ένας σταθμός βάσης.

Ένα χαρακτηριστικό των τερματικών συσκευών WiMΑΧ παρόμοιο με αυτό των κινητών τηλεφώνων είναι ότι δεν εκπέμπουν υπό σταθερή ισχύ. Όσο πλησιέστερα μία τερματική συσκευή βρίσκεται προς το σταθμό βάσης τόσο χαμηλότερη ισχύ εκπέμπει.

Η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων θεωρητικά φθάνει μέχρι 75 Mbps. Ο κάθε χρήστης απολαμβάνει ταχύτητες μεταξύ 1.5 και 5 Mbps. Επομένως, η τεχνολογία WiMAX αποτελεί την ασύρματη εκδοχή της ευρυζωνικότητας δηλαδή την ασύρματη εκδοχή του ADSL.

7. Τι είναι τα πρότυπα ΙΕΕΕ 802.16;

 • Το πρότυπο 802.16-2004 υποστηρίζει τη σταθερή πρόσβαση μέσω της οποίας ο χρήστης επιτυγχάνει ασύρματη σύνδεση με ένα συγκεκριμένο σταθμό βάσης. Τη σύνδεση αυτή δεν διατηρεί όταν αλλάζει περιοχή που καλύπτεται από άλλο σταθμό βάσης. Η σταθερή ασύρματη πρόσβαση γίνεται στην περιοχή των 3.5 GHz .
 • Το πρότυπο 802.16e υποστηρίζει την κινητή ασύρματη πρόσβαση, μέσω της οποίας ο χρήστης μπορεί να διατηρεί τη σύνδεση όταν μεταβαίνει σε περιοχή που καλύπτεται από άλλο σταθμό βάσης. Με την ανάπτυξη των υπηρεσιών φωνής μέσω ΙP (VoIP), ο χρήστης θα μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες αντίστοιχες με αυτές της κινητής τηλεφωνίας.

8. Τι ισχύει για τις ασύρματες δικτυακές συσκευές ως προς το SAR;

Οι κατασκευαστές ασύρματων δικτυακών συσκευών για επικοινωνία φωνής (ασύρματα τηλέφωνα VoIP) πρέπει να συμμορφώνονται με τα όρια του εναρμονισμένου ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 50360, δηλαδή ο SAR που δημιουργείται στο κεφάλι κατά τη χρήση των συσκευών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 W/kg . Οι μετρήσεις του SAR πρέπει να διεξάγονται με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 50361.

Οι συσκευές που χρησιμοποιούν για την επικοινωνία ασύρματη σύνδεση Bluetooth ή WLAN προκαλούν επίπεδα SAR αρκετά χαμηλότερα από τα επιτρεπτά όρια. Μετρήσεις που έχουν γίνει σε συσκευές bluetooth κατηγορίας Ι και ΙΙ ή σε κάρτες (plug - in) WLAN για φορητούς Η/Υ που τοποθετούνται στην ελάχιστη απόσταση από το σώμα, έδωσαν περιοχικές τιμές για το SAR περίπου 0.1 W/kg .

Επίσης, για τις συσκευές Bluetooth κατηγορίας II και III δεν απαιτείται εξέταση του SAR, γιατί λόγω της περιορισμένης μέγιστης ισχύος εκπομπής τους τηρούνται πάντα τα μέγιστα επιτρεπτά όρια SAR .

Οι συσκευές WiMAX εκπέμπουν με μέγιστη ισχύ περίπου 1 Watt . Στην πραγματικότητα, όμως, επειδή διαθέτουν όπως και τα κινητά τηλέφωνα κύκλωμα αυτόματης ρύθμισης ισχύος εκπέμπουν υπό χαμηλότερη ισχύ (μέχρι αρκετές χιλιάδες φορές μικρότερη).

9. Τι ισχύει για τους σταθμούς βάσης Wi ΜΑΧ ως προς το SAR ;

Οι σταθμοί βάσης WiMAX έχουν ισχύ εκπομπής περίπου 40 Watt στη ζώνη συχνοτήτων 3.5 GHz . Τα όρια επιτρεπτής έκθεσης σε πυκνότητα ισχύος στην Ελλάδα για σταθμούς βάσης κοντά σε σχολεία είναι 6 W/m2 (στη συχνότητα 3.5 GHz).

10. Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην υγεία από τις ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

Οι αποδεδειγμένες επιπτώσεις στη υγεία του ανθρώπου από έκθεση σε μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, όπως αυτή των ασύρματων δικτυακών συσκευών, είναι θερμικής φύσης. Εξάλλου, από τις θερμικές επιπτώσεις έχουν προκύψει και τα όρια του SΑR ως όρια επιτρεπτής έκθεσης. Η απορρόφηση της ακτινοβολίας ασύρματης δικτυακής συσκευής που λειτουργεί στην περιοχή συχνοτήτων 2.4 GHz - 3.5 GHz περιορίζεται σε βάθος 1 - 1.5 cm από την επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος, δηλαδή είναι σχεδόν επιφανειακή.

11. Τι είναι η Αρχή της Προφύλαξης και πώς αυτή εφαρμόζεται στις ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

Επιπτώσεις άλλου είδους, εκτός από τις θερμικές, δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα θα χρειαστεί ικανό χρονικό διάστημα για να ολοκληρώσει την έρευνα και να καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα ως προς το αν υπάρχουν άλλες επιβλαβείς επιπτώσεις και ποιες είναι αυτές. Στο διάστημα αυτό προτείνεται η λήψη μέτρων προφύλαξης όπως:

 • Χρήση handsfree αντί ασυρμάτων τηλεφώνων WLAN ή WiMAX .
 • Τοποθέτηση του φορητού υπολογιστή με σύνδεση WLAN ή WiMAX σε απόσταση από το ανθρώπινο σώμα
 • Τοποθέτηση μακριά από τα σημεία εκπομπής των κεντρικών σημείων πρόσβασης (access points)
 • Χρήση ενσύρματων δικτυακών συνδέσεων και ενσύρματων VoIP τηλεφώνων εφόσον αυτό είναι δυνατό.

12. Ποια τα αποτελέσματα της τρέχουσας έρευνας για τις ασύρματες δικτυακές τεχνολογίες;

Εκθέσεις για μελέτες που αφορούν έρευνα για ακτινοβολία συσκευών Bluetooth και WLAN υπάρχουν στο Internet στη διεύθυνση www.emf-forschungsprogramm.de.